Sparkade Dunkerschefen ”talar ut”

olof-lindqvist_9692

HSV arrangerade kulturdebatt på föreningens möte i Helsingborgs konserthus. Gäst var Olof Lindqvist, nyligen avskedad chef för Dunkers kulturhus.

Efter mindre än ett år sparkades Olof Lindqvist, chef för Dunkers kulturhus, under förödmjukande former från från den tjänst han haft under mindre ett år. Den som inte förhandlade och försökte jämka utan sparkade var Bibi Hidén, Helsingborgs kulturdirektör.

Efter några infekterade tidningsartiklar blev det tyst. Någon kulturpolitisk debatt följde inte. Vad hände, hur ser kulturens förutsättningar ut i Helsingborg, vilket är Dunkers mandat?

Därför var det lika befriande som oväntat att just Helsingborgs symfonikers vänner, HSV, med Rolf Tufvesson som ordförande, bjudit in Olof Lindqvist till ett föreningsmöte i Helsingborgs konserthus, där Lindqvist talade både om det som inträffat och om kulturpolitikens möjligheter i en stad som Helsingborg.

Olof Lindqvist var lågmält kritisk:

– Kulturförvaltningen agerade oprofessionellt och utan respektavstånd, ungefär som om en sjukhuschef skulle gå in i operationssalarna.

Han talade också om det som i medierna beskrivits i vaga ordalag som ”kränkningar”.

– Det handlade enbart om ifrågasatta maktmandat. De missnöjda vände sig till förvaltningschefen.

Förvaltningschefen, kulturdirektören Bibi Hidén, agerade inte genom att hantera konflikter genom att höra alla parter utan med byråkratiskt våld och avskedande. Detta har blivit en genuint obehaglig tradition i Helsingborgs kommunala förvaltning under stadsdirektören Palle Lundbergs toppstyre, som skapat en kultur av jasägare. Den som vill förändra och ifrågasätta får passa sig.

– Varje förändringsprocess är krävande. Jag erkänner mina egna fel. Men jag står för min kritik av brister i kulturförvaltningens arbete, samtidigt som jag har respekt för andras åsikter.

Vad händer nu i väntan på en ny chef, om det går att rekrytera någon efter allt som hänt?

– Kulturhuset styrs nu av två personer en med fastighetskompetens och en med kompetens på marknad och kommunikation. Det är så det är.

Jan Andersson, rutinerad (s)-politiker, undrade om kulturen i Helsingborg är väl organiserad.

– Organisationen är en halvmessyr. Kulturens institutioner har delats mellan en nämnd och ett kommunalt bolag utan att någon kan svara på varför det blev så där. Själv tror jag mer på bolagsformen, där vd:n har avstånd till ägarna.

På frågan om det som skedde kunde ha inträffat om Dunkers legat i ett kommunalt bolag svarade Olof Lindqvist:

– Nej, absolut inte. Det är jag helt säker på.