Facebook som Orwells 1984

forget-the-nsa-orwells-1984-is-alive-and-well-in-private-industry

Står Facebook för demokrati och yttrandefrihet – eller handlar det om raka motsatsen?

Facebook lagrar ofattbart stora mängder data om alla användare. Vi – en sjundedel av mänskligheten – är företagets lönsamma råvara.

FB är liksom Google och Apple i Europa registrerat i irländska Dublin, där man betalar 2 procent i skatt. De två förstnämnda företagen profiterar också på svenska nyhetsmediers intäkter och bär ett stort ansvar för den svenska dagspressens kris och den därav följande demokratiska krisen. Dessutom bidrar deras ”skattesvindlerier” till att skära ner skatteintäkter och välfärd i de länder där de verkar.

untitled16

I filmen Facebookistan har en person tagit fram en utskrift av all den information om honom själv som finns lagrad. Det blev 1200 sidor dokument.

Facebook vet alltså mer om dig än du själv, om din politiska hållning, dina sexuella böjelser och de människor som betyder något för dig. Företaget vet vad du gör, vart du reser, vilka du träffar, vad du tänker på och drömmer om. De vet mer om dina framtidsplaner än du själv.

Det du gillar på din smarta telefon i dag kan Facebook komma att använda om tjugo år.

Inget annat företag i världen kontrollerar lika stora datamängder.

I sin bok 1984 beskrev George Orwell det totalitära övervakningssamhället där Storebror ser och övervakar varje medborgares tankar och handlingar.

Facebooks ställning i världen i dag påminner om Orwells 1984.

Till saken hör att Facebook inte bara är en enda social plattform. Företaget har köpt upp rader av andra stora internetföretag, som Instagram (köpt av Facebook 2012 för 8 miljarder kronor, 300 miljoner användare) och WhatsApp (1 miljard användare i 180 länder).

Genom Facebook och Google leds mänskligheten in i et totalitärt övervakningssamhälle – och det av fri vilja.

Fotnot: Detta är den andra av två bloggar om Facebook, utifrån dokumentären Facebookistan. Den första var införd 4/11.