Lagstifta mot kärnvapen i Sverige!

ican-2

I Värdlandsavtalet med Nato nämns inget om kärnvapen. Målet är en kärnvapenfri värld. Första steget dit för vår del är ett kärnvapenförbud i Sverige.

På Nordiska Fredssamtalen i Degerfors i augusti i år krävde Maj Britt Theorin att regeringen lägger fram en lag som förbjuder kärnvapen. Hon ville också att regeringen på nytt ska initiativ till att föra upp frågan om en kärnvapenfri zon i Norden på agendan.

År 1984 lagstiftade Sverige om kärnteknisk verksamhet. Är det möjligt att göra ett tillägg i lag 1984:3 för att förbjuda kärnvapen i Sverige? Finland gjorde ett sådant tillägg 1984 men inte Sverige. Det finns åtta kärnvapenfria områden i världen, tillsammans omfattar de hälften av jordens landområden.

Norden har olika kärnvapenfria zoner föreslagits av bland andra Finlands förre president Urho Kekkonen, Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland och Sveriges framlidne statsminister Olof Palme. Palme föreslog dessutom en europeisk kärnvapenfri zon.

Redan 1993 fattade Nordiska rådet ett enhälligt beslut om en rekommendation om Norden som en kärnvapenfri zon, men fullföljde inte frågan därefter.

2016 har Sverige skrivit under Värdlandsavtalet med Nato. I Värdlandsavtalet nämns inget om kärnvapen. Väldiga Nato-övningar kommer under nästa år att genomföras i Sverige. Finns det risk att kärnvapen finns med de förband som deltar? Kommer regering, myndigheter och folk i så fall att få veta det?

Svaret på den första frågan är ja och på den andra nej. Om Nato-krigsfartyg anlöper svenska hamnar kan det finnas kärnvapen ombord utan att någon får kännedom om det. Detsamma gäller inte minst de amerikanska flygplan som startar i USA, deltar i övningar här och sedan återvänder till sina baser utan att ha landat, som de B52 övningar som simulerade bombning över Österlen sommaren 2015.

Sverige har i FN nyligen röstat för en resolution som kan bli början till att kärnvapen olagligförklaras som massförstörelsevapen. Målet är en kärnvapenfri värld. Första steget dit för vår del är ett kärnvapenförbud i Sverige.

Det målet ter sig än viktigare med Donald Trump som USA:s president, en maktfullkomlig miljardär som aldrig läser böcker och som vid flera tillfällen uttryckt sig minst sagt vårdslöst om kärnvapen.

Det finns 16 000 kärnvapen i världen. Det är dags att säga att nu räcker det, Enough! Skriver under uppropet från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

ican