Ingen mer utbyggnad av Väla! Stoppa spårvagnen dit!

Köpcentra förstör stadskärnorna, är oekonomiska och oeklogiska, skriver Gustav Hemming (C), bilden, regionplaneringslandstingsråd i Stockholm. Han vill ha ett omedelbart stopp för nya gallerier i Stockholm.

”Säj nej till fler köpcentrum” är rubriken på en angelägen debattartikel i Svenska Dagbladet, skriven av Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd i Stockholm. Han slår mycket bestämt fast att han vill ha ett stopp för fler köpcentra i Stockholmsområdet och efterlyser ett omedelbart moratorium, alltså att inga nya externa köpcentrum byggs från och med nu.

Något liknande borde beslutas i Skåne och inte minst för Väla utanför Helsingborg, ett ovillkorligt förbud mot ytterligare utbyggnad.

Hemming påminner om hur USA drabbats av en omfattande galleriadöd, så att övergivna köpcentra sticker upp ur spruckna asfaltshav.

Han understryker att externa handelsplatser långt ifrån är någon tillväxtmotor för kommunerna. De kräver omfattande trafikinfrastruktur, som det allmänna får finansiera. I Helsingborg/Väla-fallet handlar det närmast om en mångmiljardsatsning på en spårvagn till Väla, det är ett gigantiskt slöseri av skattemedel, en kortsiktig satsning på att ytterligare slå ut en levande stadskärna.

Det innebär också att man subventionerar bort jobben i stadskärnan och konkurrerar ut små lokala näringsidkare – för att gynna de stora kedjeföretagen som kommit att helt dominera i köpcentrumens Sverige.

Gustav Hemming utgår från en rapport av Fastighetsägarna som publicerats i dagarna, ”Den värdefulla staden. En jämförelse mellan stadskärnor och externa handelsplatser”. (Ladda ner rapporten här)

I rapporten slår man fast att det är bättre med affärsverksamhet i stadskärnorna än i externa köpcentra. Rapporten har tagit fasta på den amerikanske stadsplaneraren Joseph Minicozzis tänkande. Han menar att beslutsfattare bör tänka mera som bönder.

Precis som bönder odlar de grödor som ger bäst avkastning per använd jordbruksmark bör städer satsa på den bebyggelse som ger flest jobb och högst skatteintäkter per använd landareal.

Minicozzis har kunnat räkna fram att amerikanska stadskärnor nästan alltid är mer yteffektiva än externa köpcentra i städernas periferi:

”Stadskärnorna ger fler jobb, högre omsättning och högre skatteintäkter per hektar, och blir därför en lönsammare satsning för städerna ifråga.”

Fastighetsägarna har överfört Minicozzis tänkande till svenska förhållanden. Med utgångspunkt från uppgifter från Statistiska Centralbyrån har man jämfört stadskärnor med externa handelsplatserna i 69 kommuner.

Man har fördjupat analysen för sex stora externa handelsområden i Sverige med stadskärnorna i samma kommuner. De utvalda handelsplatserna är Torp (Uddevalla), Knalleland (Borås), Borgås (Kungsbacka), Väla (Helsingborg), Samarkand (Växjö) samt Nova (Lund).

Externa köpcentra är miljömässigt och ekonomiskt ohållbara. Stadskärnans cykel- och gångvänliga gatunät med sin blandning av bostäder, kontor, handel och service är otroligt överlägset. I stadskärnan finns flexibla och långlivade strukturer, som rymmer oändliga variationsmöjligheter över tid – i total motsats till slit- och slängfilosofin i ”plåtlådorna längs motorlederna” (med Gustav Hemmings ord).

Det är hög tid för politikerna i Helsingborg och Skåne att också sluta satsa på väldiga köpcentra och i stället fokusera på att skapa levande städer.