”Hugg’en i Skallen, vrid opp Truten”

Jan Berggrens Tullarnas Stockholm skildrar författare som försörjt sig som tullare i Stockholm och skrivit ”vid sidan om”. I centrum står Carl Michael Bellman.

Carl Michael Bellman arbetade i olika statliga inrättningar, som Riksbanken, Generaltulldirektionen och Nummerlotteriet. Mäktiga män låg bakom anställningarna, också dåvarande kungen, Gustav III.

Bellman var ingen framstående kopist på tulldirektionen, snarare arbetsovillig, skriver Helsingborgsförfattaren Jan Berggren i sin nya bok ”Tullarnas Stockholm” (Carlssons), med undertiteln ”Då staden var omringad av tullar och författare i tullens tjänst”. Berggren är historiker som tidigare varit arkivchef i Tullverket och chef för Tullmuseum. I boken möter många författare som arbetat på tullen, som Hjalmar Söderberg men också Anders Österling, i unga år kammarskrivare på tullen i Malmö. Tjänsterna på tullen erbjöd ofta möjlighet till skrivande vid sidan om.

Bellman är nog den mest spännande, fastän hans karriär inom tullen var rätt bedrövlig. Men han skrev om vinddrivna personer som han kommit i kontakt med genom sitt arbete i verk som Bachi Orden och Fredsmans sånger.

Grava alkoholister och slagsmålskämpar gjordes odödliga. På den tiden var alkoholkonsumtionen enorm, kanske 40 gånger högre än i dag, tror bellman.net.

Under en fest på Tanto Tull kunde det gå till så här, enligt Epistel 53. Krögaren är full och full är krogen när tullvisitör Sjögren kommer strykande utanför och väcker vrede hos de berusade gästerna:

Hugg’en i Skallen, vrid opp Truten, / Kasta Balja och Gehäng, / Bryt av hans käpp, slit av Surtouten, /  Flaskan för hans ögon sväng.

I en bröllopsdikt berättar Bellman mer idylliskt och vardagligt om en nygift kvinnas arbetsvecka, med hushållsarbete under veckan, äktenskaplig fröjd på fredagsnatten och plikter på lördagen då varor ska föras till stadens torg genom Skanstull.

I dag är fästa Maka,

I morgon städa kök och disk,

I öfvermorgon baka,

Om onsdag rensa fisk.

Om torsdag skura disk och golf,

Om Fredags natt – lull lull!

Om lördag tulla klockan tolf

Hos Tullnärn vid Skants-Tull.