Guantánamofängelset 15 år

I dag för 15 år sedan öppnade George W Bush Guantánamolägret på Kuba, där fångar torterats och hållits inspärrade under decennier utan rättegång och i strid med folkrätten.

Guantánamofängelset på Kuba öppnades för 15 år sedan, den elfte januari 2002,  för personer med misstänkt koppling till al-Qaida. Normalt lyder amerikanska fängelser i olika länder värdlandets lagar. Men 2002 accepterade George W Bushs USA inte Kubas lagar och ansåg därför att det var en bra plats att placera vissa krigsfångar på, ett fängelse där inga lagar alls behövde följas.

Resultatet blev ett helvete på jorden för de som fördes dit och berövades alla mänskliga rättigheter utan att ställas till svars för en domstol. För USA som rättstat är Guantánamo en skymf. Redan 2006 förbjöd USA:s högsta domstol att fångarna i lägret skulle ställas  inför militärdomstol eftersom det ansågs strida mot folkrätten. Varpå nya lagar stiftades så att domen och förbudet kunde kringgås.

En rad internationella organisationer, som Amnesty International, Human Rights Watch, Röda korset och Center for Constitutional Rights, har pekat på att Guantánamofängelset strider mot folkrätten och bryter mot internationella lagar och konventioner, också därför att tortyr regelbundet använts vid förhör.

Dagen efter sin installation som president 2009 utlovade Barack Obama att lägret skulle stängas inom ett år. Hans löfte visade sig omöjligt att realisera. När Obama nu efter åtta år i Vita huset lämnar presidentposten finns fortfarande 59 personer i lägret som inte fått sin sak prövad i domstol. Dock har Barack Obama förbjudit den brutala tortyr som förskönande kallats ”intensifierad förhörsteknik”.

Obama har kallat Guantánamo för en ”varböld” och ett ställe som inte gör USA säkrare utan tvärtom har fungerat som ett rekryteringsargument för extremister.