Folkrörelser kan förändra världen

”Vi måste lära av baptisterna”, sa Tord Björk från miljörörelsen Jordens Vänner, när han i Helsingborg talade om folkrörelsernas betydelse i Sverige.

Folkrörelserna spelade en avgörande roll i Sverige för att bygga demokratin och välfärdsstaten. Arbetarrörelsen, Nykterhetsrörelsen och dem kooperativa rörelsen är några av många exempel.

Tord Björk från organisationen Jordens Vänner talade i veckan på Enhetsgruppen i Helsingborg om ”Folkrörelser kan förändra världen. Hur landsbygdens folkrörelser demokratiserade Sverige.”

– Folkrörelser kan förändra världen. Men arbetarrörelsen var inte först ut i Sverige. Det var snarare baptisterna.

– Baptisternas stora betydelse i Sverige före arbetarrörelsen är okänd och förträngd, menade Björk.

Under april månad 1857 grundades i Skåne inte mindre än fem baptistförsamlingar. Den första ägde troligen rum 8/4 i Yngsjö i Åhus, dit predikanten Sven Svensson ombetts att komma för att döpa några. Så många som 60 personer döptes under två nätter och sena kvällar och mottog därefter nattvarden. Lanthandlaren Nils Olsson valdes till föreståndare för den nybildade församlingen.

– Baptisterna möte motstånd från kyrkan och polisen och förföljdes. Tidningen Kristianstads-Bladet bildades för att kunna bekämpa baptiströrelsen.

I dag har folkrörelserna fått en mycket mindre roll. Kanske kan man tala om kortvariga folkrörelser, som engagemanget för nyanlända flyktingar i organisationer som ”Ingen människa är illegal” och andra. Och om ”folkrörelser” (inom citationstecken) som lever genom namninsamlingsklick på Facebook – och inte sällan når snabba framgångar.

Flera av de politiska partierna uppstod ur folkrörelser. I dag har partierna allt färre medlemmar – och allt mindre av idéburen politik. De politiska partieliterna gör mediala utspel vars framgångar registreras i opinionsmätningar. Ibland går det inte så bra, som när Anna Kinberg-Batra bjöd upp sverigedemokraterna till dans.

– Ändå måste det finnas folkrörelser också i dag, sa Tord Björk. Miljörörelsen ger inte efter när vinstintressen går ut över miljön och fredsrörelsen vill inte låta det militärindustriella komplexet få sista ordet.

– Det räcker inte att folk sitter vid sina datorer. Vi måste göra det som baptisterna lyckades med: gå ut och tala med folk och vinna anhängare.

Bilden: Baptisterna, målning av Gustav Cederström, 1886.

En reaktion på ”Folkrörelser kan förändra världen”

Kommentarer är stängda.