Bruksgatan: 10 tomma lokaler

Mariatorget_4186

Affärerna överger nu också Bruksgatan och Mariatorget i Helsingborg.

Bruksgatan_4183

Helsingborgs centrum håller på att förfalla.

Under en liten stadspromenad från Stortorget i Helsingborg över Mariatorget och längs Bruksgatan fram till Prästgatan ser jag tiotalet tomma affärslokaler, större och mindre. Några anges ha nya verksamheter på gång. Andra åter har högst provisorisk användning. Många är bara tillbommade.

Gågatan Bruksgatan har vad som borde vara några av Helsingborgs mest attraktiva affärslägen. Ändå står många lokaler outhyrda här och påminner om utarmningen av Helsingborgs centrum. Detsamma gäller Mariatorget, Helsingborgs trivsammaste torg.

Helsingborgs politiker har längre satsat på att Väla köpcentrum ska växa och växa. Det har skett på bekostnad av ett levande stadscentrum. Helsingborgs öde delas av många andra svenska städer. I USA har som bekant utvecklingen gått än längre mot helt förslummade och övergivna stadskärnor. Är vi på väg dit?

Mariatorget_4185