Bevaka ”de vita fläckarna”

Blank spot

Martin Schibbye är en av de journalister som vill starta Blank Spot Project, som förnyelse av svensk utriksjournalistik.

d2343c8d.team-bild

Medborgarfinansierad utrikesjournalistik, finansierad genom så kallad crowdfunding, kan bli möjligt genom Blank Spot Project. Syftet är att möta mediekrisen och skapa förutsättningar för svensk mediebevakning av ”de vita fläckarna” i det globala medielandskapet.

Bakom projektet står en grupp på åtta journalister, med Martin Schibbye, som chefredaktör och med bl a Brit Stakston, Nils Resare, Magda Gadd och David Isaksson. Deras syfte är att skapa en digital  redaktion som tar upp frågor och områden som hamnat utanför fokus i svenska medier. Läs mer om projektet på Facebook.

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering är ett sätt att genom insamlingar i förväg säkra de ekonomiska förutsättningarna för ett projekt. Blank Spot Project har satt ribban på en miljon kronor senast den 5 mars för att dra igång satsningen. De som är intresserade kan ge sitt stöd här.

En inspirationskälla till Blank Spot Project är nederländska De Correspondent, en digital plattform som också kom till genom crowdfunding för två år sedan. Här under en hälsning till det svenska systerprojektet: