Montenegro, Marković, Trumps knuff och Nato

 

Lilla Montenegro blev för en vecka sedan Natos 29:e land, trots att halva befolkningen motsätter sig beslutet. Många protesterade, bland annat genom att bränna Natos flagga.

Under ett Nato-möte den 25 maj knuffade Donald Trump sig bryskt förbi Montenegros premiärminister Duško Marković och kommenderade honom samtidigt att flytta på sig med ett förolämpande ”move”. Filmbilderna från den pinsamma episoden spreds över världen i sociala medier.

För Marković hade mötet en speciell betydelse. Han var i någon mån hedersgäst inför den då kommande formella anslutningen av Montenegro till militäralliansen Nato, vilken ägde rum den 5 juni. Tvivlar på att Donald T hade tagit in det, hans ego är för stort för att rymma ett så litet land.

Montenegro – med 650 000 invånare –  är inget stor land militärt. Armén består av 1950 man, 13 helikoptrar, två fregatter och tre patrullbåtar. Försvarsbudgeten uppgår till 1.7 % av BNP, kanske därför att Montenegro– liksom Sverige – har deltagit i Natos krig i Afghanistan.

Frågan är varför Montenegro valt att bli Natos 29:e land. Vad de tidigare jugoslaviska republikerna behöver nu är knappast mera vapen eller nya uppdelande gränser – utan handel och samarbete.

Bara halva befolkningen stöder beslutet. Två tredjedelar av befolkningen utgörs av serber och montenegriner, över hälften av dem motsätter sig Natomedlemskapet.

Traditionellt finns täta band mellan Serbien och Montenegro. Efter Jugoslaviens sammanbrott fortsatte de båda tidigare jugoslaviska republikerna i union till 2006.

Montenegro är beroende av internationell turism. För tre år sedan svarade ryska turister för 30 procent av hotellövernattningarna i landet. Siffran är nu nere i bara 7 procent.

Vid en demonstration i april utanför parlamentet i huvudstaden Podgorica brändes en Natoflagga (bilden). Demonstranterna påminde om hur Nato 1999 bombade Kosovo och Serbien och skanderade “Nato mördare, ni har blod på händerna!”

Landets tidigare president Momir Bulatović kände sig förödmjukad, skrev The Guardian. ”Det som sker nu är styrkans och lögnens triumf.”

I det område som var Jugoslavien är tidigare Slovenien, Kroatien och Albanien Nato-medlemmar, medan Bosnien, Serbien, Kosovo och Makedonien står utanför.