Sjunkande upplagor

1548532_1200_675

De flesta tryckta tidningarnas upplagor sjönk kraftigt 2014, enligt TS. Bilderna här under från 1980 respektive 2003.

dagspress1980

dagspress2003

Papperstidningarnas upplagor för ödesåret 2014 har offentliggjorts av TS, AB Tidningsstatistik, som ”som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera. Man erbjuder den svenska mediemarknaden opartisk och granskad information om upplagor för tryckta media men även för webbplatser, elektroniska nyhetsbrev, databaser, annonspriser, hushållstäckning”, för att citera Wikipedia.

De nya siffrorna är övervägande dystra.

Hur länge kommer det att finnas tryckta kvällstidningar, undrar jag när jag läser att Expressen på ett år tappat 14,8 procent och är nere i 164 600 ex. 1980 hade samma tidning en upplaga på över en halv miljon.

Hur länge kommer det att finnas tryckta morgontidningar? Göteborgs-Posten tappar 7,3 procent till 177 000 ex. Svenska Dagbladet går mot strömmen med en mindre minskning, bara 0,8 procent, till 157 800.

Statistiken är inte entydigt enkel. För Svenskans del inräknas 21 700 digitala prenumeranter, vilket är en ökning med 5400, som alltså läser tidningen digitalt och måste räknas bort från printupplagan. Samtidigt påverkas tidningens intäkter av betalningsgraden, som för Svenskan med många rabatterade ex bara är 76 procent.

Helsingborgs Dagblad minskar 5900 ex eller med 8,4 procent till 69 900 ex. Sydsvenskan backar inte lika mycket, med 4,8 procent eller 4.800 ex, till 95.600.

På fredag den 27 februari genomförs sammanslagningen mellan HD och Sydsvenskan, vilket innebär att man skapar en tidning med flera editioner, på liknande vis som skedde efter sammanslagningen mellan HD, NST och LP år 2001.