”Rör inte vårt bibliotek på Råå!”

Kulturnämnden vill lägga ner biblioteket på Råå och gissningsvis flytta det till lokaler vid Ica Maxi. Råå biblioteks vänner har börjat samla in namn på protestlistor. Ta dej till Råå, skriv på protestlistan!

”Rör inte vårt bibliotek på Råå!”, skriver författaren och Rååbon Otto von Friesen på sin Facebooksida, sedan det blivit bekant att kulturnämnden vill lägga ner det traditionsrika biblioteket mitt i det gamla fiskeläget. Han fortsätter:

”Här har en gång funnits tre bibliotek, Sjömansbiblioteket, IOGT och folkbiblioteket. Nu vill bibliotekschefen i sedvanlig odemokratisk ordning flytta vårt trevliga bibliotek till Maxi på andra sidan Landskronavägen med motiveringen att de som bor på Miatorp och Ättekulla ska få kortare väg.

Se till att stadsdelarna får filialer i stället. Råå bibliotek har blivit erbjudet att ta över den f d cafélokalen av bostadsrättsföreningen på platsen, men tackat nej. Vi vill ha kvar vårt bibliotek! Skriv på protestlistan som Råå biblioteks vänner har satt upp på anslagstavlan på biblioteket …”

”Områdesbibliotek ska finnas på platser där de når så många människor som möjligt så att de tillgängliga resurserna används på bästa sätt”, skrev moderate kulturnämndsordföranden Kristian Anderson i kulturnämndens protokoll.

Allt tyder på att Råås bibliotek ska flyttas från sin nuvarande byggnad till Råås köpcentrum där Ica Maxi dominerar. Där finns lediga lokaler – och gissningsvis är det huvudanledningen till beslutet. Bibliotekschef Catharina Isberg säger dock till HD att man tittar på olika platser.

Sigvard Enhammer, arkitekt och ordförande i föreningen Råå biblioteks vänner, är kritisk till både biblioteksflytten och till den utflyttning av affärer och andra verksamheter som skett från det egentliga Råå, en utarmning av samhället:

– Vi vill ha hit affärer och aktiviteter, inte ta bort dem.

Bibliotek hör till de få icke-kommersiella mötesplatserna. Med Kristian Anderssons befängda logik borde förstås Helsingborgs huvudbibliotek flytta till Väla, det är ju där alla människor finns sedan digerdöden drabbat affärsverksamheten i centrum.

Råås bibliotek måste få ligga kvar i sina nuvarande fina lokaler. Det är nog med Ica-maxifieringen och Välaunderdånigheten!

Ta dej till Råå, skriv på protestlistan i biblioteket!

Bilderna: Överst Otto von Friesen, därunder Sigvard Enhammer. Foto: Sven-Erik Svensson.