Helsingborg en dålig stad att åldras i

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att de äldre i Helsingborg har det sämst i landet, skriver Helsingborgs Dagblad.

Äldreboendena i Helsingborg är sämst i landet. Helsingborg är en dålig stad att åldras i.

– Vi har väldigt mycket att arbeta med, konstaterar det 23-åriga centerpartistiska kommunalrådet Jonny Cato Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Jag nämner medvetet Cato Hanssons ålder. Många kommunala frågor går att läsa in, men inte alla och inte allt och absolut inte empati, hur får man den annat än genom erfarenhet?

Under lång tid har frågor om äldreboende misskötts i Helsingborg. Boenden har privatiserats trots ihärdiga protester från de boende och personal. Det gäller inte minst Attendo som tidigare kritiserats för förhållandena på Valltorp och som får förödande kritik även i den här undersökningen. Deras två boenden, Valltorp och Bergaliden, får dåligt resultat på punkt efter punkt.

Helsingborgs siffror är urusla – och sjunkande. I den här politiskt toppstyrda stan satsas återkommande på diverse spektakulära projekt. Det som borde vara grundläggande att ge äldre i staden en bra ålderdom är inget prioriterat. Det är värre än pinsamt, det är förnedrande för en stad som tidigare hade gott rykte som en kommun också för äldre.

En stad och ett samhälle kan bedömas efter hur man behandlar svaga och utsatta grupper, där en sådan utgörs av de äldre. I det avseendet  är Socialstyrelsens rapport ett kusligt underbetyg för för hela staden.

Socialstyrelsens rapport bygger på intervjuer med som berörs – de äldre. HD skriver:

”Smaken på maten, tryggheten, förtroendet för personalen, utbudet av aktiviteter, trivseln på rummet. På punkt efter punkt får vårdboendena mer kritik i Helsingborg än i andra delar av landet.

Eller som det uttrycks i Socialstyrelsens undersökning: ”Vårdboendena totalt i Helsingborg visar övervägande ett lägre resultat på frågorna jämfört med riket, Skåne, kommunerna i Familjen Helsingborg och de tre jämnstora kommunerna Jönköping, Örebro och Västerås.”

Både kommunala och privata äldreboenden får kritik. Det privata Lussebäcksgården har bra siffror som blivit bättre med åren, medan det kommunala Dunkerskas dåliga siffror bara blivit allt allt sämre. Bäst resultat och därtill en positiv utveckling har Kungshult, Bokliden och Murteglet.

Bild: Pontus Lundahl/TT