Blir landborgsgaraget också skyddsrum?

Sverige köper vapen för miljarder. Det talas om upprustning och krigsrisk. Aldrig om skyddsrum och civilbefolkningens behov. Landborgsgaraget måste utrustas till ett säkert skyddsrum.

I landborgens flykttunnlar verkar det inte bo några utrotningshotade fladdermöss, rapporterar kommunekologen Widar Narvelo i Helsingborgs Dagblad. Samtidigt har det aldrig tidigare gjorts någon biologisk investering i gångarna under Rosenträdgården,  såvitt kommunekologerna Widar Narvelo och Fredrik Bengtsson känner till.

Har det gjorts någon arkeologisk undersökning av flykttunnlarna undrar jag. Det rör sig om Helsingborgs äldsta delar, där de första människorna i våra trakter höll till. Är området som helhet tillräckligt utforskat – så att inte garagebyggarna gräver sönder ovärderliga civilisationsskatter?

Om man inte vetat något om de specifika flykttunnlarna är boplats för fladdermöss förefaller det föga troligt att man gjort en grundlig arkeologisk undersökning av gångarna, vars namn och existens sätter åtminstone min fantasi i rörelse.

Det finns ytterligare en allvarliga aspekt som inte berörts i debatten. Sverige ska rusta för krig, heter det allt oftare i debatten. Styrande politiker är beredda att för ofattbart stora belopp köpa vapen till de svenska militära styrkorna, siffran 25 miljarder (en halv försvarsbudget) har nämnts enbart för (föråldrade) Patriotmissiler från USA.

Det talas i sammanhanget aldrig om fredsskapande och krigsförebyggande insatser med icke militära medel. Det talas inte heller om civilbefolkningens utsatthet i en krigssituation.

Här kommer Landborgsgaraget in.

Om risken för krig är så stor som ÖB och de ledande hökarna bland svenska politiker hävdar, då borde det vara hög tid att satsa stort på olika insatser för civila, inte minst skyddsrum.

När Landborgsgaraget en dag finns på plats kommer folk att fly dit om Helsingborg anfalles från luften, oavsett om de underjordiska utrymmena är förberedda för att fungera som skyddsrum eller inte.

Det är ytterst besynnerligt att denna aspekt inte alls tagit med i diskussionerna om garaget, att det borde byggas för att fungera som säkert skyddsrum i ofärdstider.

Det har förstås också ett pris. Men det priset betalas åtminstone för att skydda människoliv inte för att ge plåtbilar central parkering.

Bilden: Ingången till en av flykttunnlarna från Kärnan och Helsingborgs slott. Foto Astrid Adelgren.