H22 efter H55 och H99?

Får Helsingborg 2022 en stadsmässa, H22? Idén är spännande och värd att utveckla! Bilden från H55.

Kommunstyrelsen i Helsingborg har beslutat att försöka satsa på en ”rejäl mässa” i Helsingborg om fyra år, ett H22 efter de minnesvärda H55 och H99-utställningarna, skriver Helsingborgs Dagblad.

De tidigare utställningarna har varit bostadsmässor. Tanken med H22 är att göra en ”stadsmässa”.

– Vi ska inte bara visa byggnader utan också livet i staden, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, M.

Förslaget är spännande och borde ha stora vitaliserande möjligheter, inte minst för att efter år av sju sorger och åtta bedrövelser göra något åt Helsingborgs kantstötta identitet.

Det fordrar ett kreativt planeringsarbete, som på bara fyra år till 2022 kan komma med konkreta inspel i Helsingborgs urbana utveckling. Utmaningarna är stora. En stadsmässa på allvar kan inte bara fokusera på det tjusiga och prestigefyllda utan måste också ta sig an hur staden hantera utvecklingsfrågor, problem och utmaningar.

Ett riktigt bra H22 skulle också kunna bli ett debattinlägg om framtidens svenska stad. Helsingborgs utmaningar är inte unika.

Här finns förstås det nya kongressbygget att visa upp liksom den inledande fasen av H+ och bebyggelsen i Oceanhamnen. Men också som Peter Danielsson säger Drottninghög, ”ett gammalt miljonprogramsområde som vi vidareutvecklar”. Och sorgebarnet Söder.

Danielsson använder i intervjun ord som livskvalitet, smart stad, mångfald och delaktighet. Det låter bra. Men till staden hör också det svåra, segregationen, frågor om stadskärnan kontra externa köpcentra, trafiklösningarna, utmaningen att skapa en stad där kulturen får nya mötesplatser och stränderna får tjänligt badvatten.

När Peter Danielsson nämner Google och Apple som tänkbara partner då det gäller synpunkter på framtidens smarta stad blir jag dock skeptisk.

Tidigare framtidsmål, som målen för 2035 eller de tankar som en tid fanns på att satsa på Helsingborg som kulturhuvudstad, har inte varit verklighetsförankrade med vackra mål i en diffus framtid.

Att våga satsa på H22 blir något helt annat, mindre ord och mera verkstad från första början. Det är en stor utmaning!

Bilden från H55, som 1955 bidrog till att ge Helsingborg en ny identitet.