Mjölkbonden på den globala marknaden

Den svenske mjölkbonden är i dag en aktör på den globala världsmarknaden.

I det svenska skattesystemet får kommunerna bara in löneskatter. Det missgynnar landsbygden och i synnerhet de kommuner som har traditionell näringslivsstruktur och stort externt resursägande, skriver Po Tidholm i sitt manifest, ”Läget i landet”, som jag behandlat i en tidigare blogg.

Följden är att skillnaden mellan skattesatserna i fattiga glesbygdskommuner och storstadskommuner växer. De fattiga kommunerna hade 2014 hela 5,34 kr högre skattesats än de rika – och ändå räcker pengarna knappt till för att kommunerna ska fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

Som ett konkret resultat härav får en sjuksköterska i Vilhelmina efter skatt ut 13 000 kronor mindre än en sköterska i Stockholm med samma lön.

Det borde förstås vara totalt orimligt.

Mångas bild av landsbygden kan sammanfattas i uppfattningen om en bonde med mjölkkor. De flesta vill ha närproducerad mjölk och med den ett levande landskap.

Men antalet svenska mjölkgårdar minskar i accelererande fart.

Det beror främst på att mjölkbonden i dag befinner sig på en global marknad skriver Po Tidholm. Avräkningspriset på mjölk bestäms av priset på mjölkpulver som sätts på råvarubörsen i Chicago.

Det påverkas också av sådant som EU:s kvotsystem, av ”vädret på Nya Zeeland (”en av de mest aggressiv exportländerna av mjölkprodukter”), handelsembargot mot Ryssland (tidigare en stor marknad) och av den kinesiska medelklassen (som med höjd standard konsumerar mera mjölk).

Till sist: I dagens Sverige minskar antalet journalister stadigt. Det drabbar särskilt landsbygden. När lokalredaktioner läggs ner hamnar stora delar av landsbygden i medieskugga. Kommunala informatörer tar över med gladjournalistik. Po Tidholm är dyster:

”De mänskliga och sociala konsekvenserna av tidningsdöden är att den urbana normen förstärks och att lokalsamhället förlorar kraft när människors livsbetingelser inte speglas. Det blir fritt fram för kommunal korruption och för det informationsunderskott och den populism som präglar de sociala mediernas filterbubblor.”

Bilderna: Överst Mjölkbonde. Härunder Råvarubörsen i Chicago, där priset på mjölkpulver sätts, vilket är avgörande också för det svenska mjölkpriset.