Behov av policy för arkitektur och konst i Helsingborg

Helsingborg behöver akut en policy för arkitektur och offentlig konst, så som tre socialdemokratiska politiker nu motionerar om, Maria Ward, Ali Shibl och Jan Björklund.

Socialdemokraterna i Helsingborg efterlyser en policy för arkitektur och offentlig konst i Helsingborg. I en motion till kommunfullmäktige vill den socialdemokratiska kulturpolitikern Maria Ward att Helsingborg i likhet med många andra svenska städer tar fram ”en arkitekturpolicy för hur staden och det offentliga rummet ska utformas.”

Det är ett bra förslag i demokratisk anda. Den bebyggelse som beslutats i Helsingborg under senare år har ofta i känsliga områden brutit mot viktiga grundprinciper. Den öppna sikten mot havet från centrum har ofta negligerats. Den ambition som funnits tidigare att med varsamhet bygga så att kustprofilen bevaras finns knappast längre.

Inte heller har dagens styrande politiker visat respekt för speciellt viktiga och ömtåliga miljöer, som det spektakulära landborgsgaraget, det planerade hotellet mitt i helsingborgarnas egen oas Gröningen och för den delen hotellet som planerats invid kungliga slottet i Sofieroparken (fast det blivit besynnerligt tyst i frågan, är projektet nedlagt??).

Följden har förklarligt nog blivit missnöje eller raseri, protester och namninsamlingar som bara viftats bort.

I en intervjun i HD påpekar Maria Ward också att mycket av det som byggs i dagens Helsingborgs saknar egenart och konstnärliga kvaliteter i arkitektur … ”… man bygger i samma strukturer överallt. Kvadratiskt och fyrkantigt …”

Genom en arkitekturpolicy kan man öppna för diskussioner om arkitektur och byggande på ett helt annat sätt nu

 

När det gäller konsten i offentlig miljö i Helsingborg är behovet av en policy minst lika stort. De senaste årens nya offentliga konstverk har varit av skiftande kvalitet och sällan platsspecifika, sällan utförda för den urbana miljö där de placerats. Helsingborg har en lång tradition av kvalitetskonst som på senare tid alltför ofta  fuskas bort.

När nu centerpartiet och eventuellt också andra borgerliga partier ifrågasätter enprocentmålet för offentlig konst blir det än viktigare med en policy och med kompetenta fackaktörer som inblandade i processen.

Också när det gäller konst ska politiker hålla minst armlängds avstånd.

Maria Wards motion, som också undertecknats av Ali Shibl och Jan Björklund, avfärdas med en arrogant klackspark av stadsbyggnadsnämndens moderate ordförande Christian Orsing. Han ser motionen som ”ett typiskt S-försök att detaljstyra vad externa aktörer bygger”.

– Till syvende och sist är det en ideologisk fråga att S vill skriva fastighetsägare på näsan.

Orsing glömmer att han är politiskt vald och representerar väljarna och medborgarna i Helsingborg, inte byggarna och fastighetsägarna. Inte kan han mena att fastighetsägarna ska ha sista ordet om utformningen av det framtida Helsingborg? I så fall har han inte förstått innebörden av sitt politiska uppdrag.

Bilden: Maria Ward. Foto: Albin Brönmark.