”Don’t Bank on the Bomb”!

Gigantiska belopp investeras i 20-talet kärnvapenproducerande företag av väldiga banker, försäkringsbolag och investeringsfirmor. Nu publiceras ”Don’t Bank the Bomb”, en rapport från PAX och fredsprisbelönade ICAN.

329 finansiella institutioner investerade mellan 2014 och 2017 den ofattbart stora summan 4 500 miljarder kronor i tjugo kärnvapenproducerande företag,  framgår av en färsk rapportDon’t Bank on the Bomb”, framtagen av ICAN, som fick Nobels fredspris 2017, och den Hollandbaserade fredsorganisationen  PAX. Den har undertecknats av svenska Beatrice Fihn från ICAN och av Susi Snyder, PAX.

Beloppet har ökat med 700 miljarder mellan 2016 och 2017, men antalet investerare har sjunkit från 369 till 329. De flesta investerarna är från USA. Merparten (1000 miljarder kronor) kommer från tre amerikanska institutioner  Blackrock, Vanguard and Capital Group.

Susi Snyder, författare till rapporten, konstaterar att Fredspriset till ICAN för arbetet i FN med att förbjuda kärnvapen, “The Nuclear Ban Treaty”, redan har fått påtagliga konsekvenser. Antalet företag som investerar i kärnvapenproducerande industrier har sjunkit med tio procent.  Samtidigt har allt fler banker och finansiella institutioner tagit fram regelverk som förbjuder den sortens investeringar.

”Investeringar är inte neutrala. Dessa företag ska gratuleras för att ha tagit ställning för mänskligheten”, skriver Susi Snyder.

ICAN noterar att Trumps nya kärnvapendoktrin innebär att USA satsar ytterligare 600 miljarder kronor på kärnvapen.

Svenska banker och försäkringsbolag har sedan januari 2014 bidragit med bortåt två miljarder kronor ($ 197 miljoner) som investeringar i kärnvapenindustrin. De stora svenska bankerna och försäkringsbolagen framhävs ändå för sina nuvarande regler mot investeringar i kärnvapenföretag och Sverige får trots allt ganska gott betyg i rapporten.

Tjugotalet företag, de flesta amerikanska, arbetar med att ta fram kärnvapen. För ett decennium sedan investerade den fjärde svenska AP-fonden i två av dem, Honeywell International och United Technologies.

Nio länder har nu tillgång till 15 000 kärnvapen, enligt ICAN. USA och Ryssland har omkring 1800 kärnvapen i högsta beredskap, för insatser inom några minuter. De flesta är många gånger kraftfullare än de atombomber som fälldes över Hiroshima och Nagasaki 1945. Ett enda kärnvapen kan döda miljoner människor om det fälls över en storstad, med radioaktiva effekter som kvarstår under decennier.

FOTNOT: På Blackrocks hemsida kan man läsa att företaget betraktar sig som världens största ”investment firm”. Där presenteras en ansvarsdeklaration, dock utan att nämna investeringarna i kärnvapenproduktion:

”As a fiduciary for our clients and as public company, our focus is long-term sustainability. We aim to be a responsible corporate citizen and to take into account environmental, social and governance issues …”