Nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s kärnvapenförbud

Nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s förbud mot kärnvapen. Men frågan är nedtystad till efter valet och ”politisk kontroversiell”. Debatt i ämnet i kväll måndag kl 18 på Dunkers med bl a representant för ICAN, som fick Nobels fredspris.

FN:s konvention om ett kärnvapenförbud antogs den 7 juli 2017. På Nobeldagen mottog ICAN, som lett arbetet med kärnvapenförbudet,  i Oslo Nobels fredspris. Priset mottogs av ICAN:s svenska generalsekreterare Beatrice Fihn.

ICAN – Den internationella rörelsen för att avskaffa kärnvapen – ”får detta pris för sitt arbete att rikta uppmärksamhet på de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen och för sitt banbrytande arbete att uppnå ett avtalsbaserat förbud mot denna typ av vapen, sa Berit Reiss-Andersen, ordförande i den norska Nobelkommittén, när pristagaren presenterades.

På 1950-talet lyckades svenska folket avstyra planerna på svenskt kärnvapen. Därefter har vårt land varit drivande i arbetet för att avskaffa kärnvapen.

Sverige spelade en viktig roll för ICAN:s arbete. När konventionen antogs förra sommaren stod 122 länder bakom den, också Sverige.

Därefter har problemen hopat sig. Trumps försvarsminister Jim Matthis hotade Sverige. Ett undertecknande av FN-avtalet skulle försvåra försvarssamarbetet med USA hette det. Flera andra av Trumps ledande politiker har på liknande vis framfört öppna hot mot Sverige och andra länder. Ytterst har det handlat om att ett framtida svenskt NATO-medlemskap skulle kunna bli omöjligt om Sverige ställer sig bakom FN:s konvention.

De borgerliga Nato-vänliga partierna är mot ett undertecknande. Socialdemokraterna är kluvna. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill underteckna. Frågan ”utreds”, har lags på is och tystats ner till efter valet. Ingen vill ha en debatt om för Sverige existentiellt viktiga frågor. Det är ytterst obehagligt.

Till saken kommer att de största svenska dagstidningarna på ledarplats driver kampanjer för svenskt Natomedlemskap. Så sent som i lördags hette det i rubriken till Dagens Nyheters huvudledare att ”Socialdemokraterna borde rusta ner hyckleriet”.

I texten angreps som så ofta Margot Wallström, inte med argument utan med invektiv, hon representerar en verklighetsfrämmande gren av socialdemokratin” och ”så lätt pratar bredvid mun”.

Situationen påminner om 1950-talet då Tage Erlander och andra kände en svensk atombomb. Särskilt socialdemokratiska kvinnoförbundet bidrog till att atombomben aldrig realiserades.

Svenska folket går mot de folkvalda politikerna. Nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar avtalet, enligt en Sifo-undersökning beställd av Olof Palmes internationella center, presenterad den 25 oktober 2017.

Bland rödgröna väljare är 94 procent för ett undertecknande. 80 procent av alla borgerliga väljare vill att Sverige skriver på (C 87 %, L 82 %).

96 procent av alla kvinnor mellan 50 och 64 år säger ja, 93 procent av LO:s medlemmar, 83 procent av alla Sacoanslutna.

Fotnot: Måndag 14 maj kl 18 genomförs på Dunkers i Helsingborg ett Nobelseminarium om frågan. Professor Gunnar Westberg, f d ordf för Läkare mot kärnvapen, talar om kärnvapenkrigets konsekvenser. Därefter samtal mellan Jonas Jacobsson Gjörtler, moderat riksdagsman från Helsingborg och vice ordförande i utrikesutskottet, och Josefin Lind, generalsekreterare för
Svenska Läkare mot Kärnvapen och medlem i styrelsen för ICAN. Moderator: Sören Sommelius.

Mötet hålls i atriet bakom receptionen på bottenvåningen mellan 18 och 20. Fri entré.

Fotnot: Teckningen från Läkare mot kärnvapen, en de drivande organisationerna i ICAN.

I tidigare bloggar har jag berättat om hur svenska AP-fonder satsar över 6 miljarder kronor i kärnvapenproducerande företag. Och hur Trumps USA storsatsar på kärnvapen med en ny generation vapen som från 2020 kommer att utplaceras i fem europeiska länder.