Ska Drottninghög mista sin matbutik?

Helsingborg vill ”lyfta” Drottninghög med många nya bostäder. Samtidigt verkar det nu som om utanförskapsområdet mister både närbutik och postservice.

Stadsdelen Drottninghög i Helsingborg är ett utanförskapsområde med sociala problem och hög kriminalitet. Arbetslösheten är här bland den högsta i Helsingborg, nära tjugo procent. Men när stadsdelens centrum byggs om av det kommunala bostadsföretaget Helsingborgshem kan det leda till att området mister både sin lokala ICA-affär och från postservice som affären hittills stått för.

Det handlar, skriver Helsingborgs Dagblad, om en konflikt mellan Helsingborgshem och de nuvarande butiksinnehavarna. Utan att gå in på vem som har rätt och fel borde det vara en kommunal högprioriterad fråga att en stadsdel som Drottninghög får behålla viktig service.

Helsingborg är en svårt segregerad stad. När redan marginaliserade bostadsområden förlorar sådant som närbutik och postservice skapas ytterligare segregering.

En viktig part i det hela är också ICA, som drivit matbutiken på Drottninghög men inte har intressera av att fortsätta verksamheten. Gissningsvis vill man hänvisa de boende till näraliggande stora och säkert mera lönsamma ICA-Maxi.

Det drabbar förstås allra mest de grupper som saknar bil, liksom äldre, sjuka och handikappade.

Staden Helsingborg kan inte bara stå handfallen. Det pågår stora byggprojekt med många nya bostäder i Drottninghög för att ”lyfta” området. Till dem behövs samhällelig och kommersiell service.

Foto: Bild: Britt-Mari Olsson.