Vem får fredspriset 2018?

Kommer Nobels fredspris 2018 att utdelas i linje med Alfred Nobels intentioner? De båda koreansk presidenterna och Donald Trump tippas av vadslagningsbyråerna. The Nobel Peace Prize Watch lanserar helt andra kandidater.

På fredag den 5 oktober klockan 11 tillkännager den norska Nobelkommitténs sitt val av årets fredspristagare.

Ska man tro vadslagningsbyråerna ligger de båda koreanska presidenterna Kim Jong-un och Moon Jae-in bäst till (odds 1.66) och då för ett delat pris. På andra plats följer, ve och fasa Donald Trump, ensam eller med andra (odds 3.50).

Jag hoppas att Nobelkommittén är klokare än så, men vem vet? Många pris har varit direkt skamliga.

I Nobels testamente heter det att priset skall tilldelas dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta” och att en femtedel tilldelas ”den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

Men Nobels intentioner har oftast ignorerats. Kommitténs ledamöter utses av Stortinget och dess beslut har ofta tolkats som val av pristagare på sätt som gynnat norska politiska intressen.

Fredrik Heffermehl, norsk jurist och fredsaktivist, författare till ”Nobels Fredspris: Visionen som försvann” (Leopard) har länge ifrågasatt Norska Nobelkommitténs val av fredspristagare.

Förra årets pris till ICAN var ändå ett pris helt i testamentets anda. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, verkar för att FN ska förbjuda kärnvapen. Sverige var ett av de drivande länderna bakom beslutet som antogs i FN den 7 juli 1917. Men den svenska regeringen har pinsamt nog inte ratificerat  förbudet, Nuclear Weapon Ban Treaty.

OrganisationenLay down Your Arms” bildades i Göteborg 2014 och ligger bakom The Nobel Peace Prize Watch, som granskar prisutdelningar och kommenterar om de ligger i linje med andan i Alfred Nobels intentioner med fredspriset. Man publicerar också inför utdelningen en lista över prisvärda kandidater, dels en längre som omfattar 30 namn och en kortare med bara fem.

2017 stod just ICAN på den korta listan, som ett väl grundat val till en organisation som arbetat för nedrustning. I år ser den korta listan ut så här. Vid varje namn finns länkar till deras nomineringar.

1. David Swanson, USA, World Beyond War och Rootsaction.org. Arbetade för kärnvapenavtalet med Iran och för USA förändrade relationer med Kuba, också återlämnandet av Guantánamo.

2. Daniel Ellsberg, USA, visselblåsarnas grand old man, belyser de stora frågorna om människans säkerhet och framtid.

3. Arundhati Roy, Indien, ”en av de mest inspirerande och kraftfulla kritikerna i vår tid av modern militärmakt, kärnvapen och neoimperialism.

4. Richard Falk, USA, arbetar med modeller för världsordningen, för kärnvapennedrustning, för att realisera FN-stadgan och bygga fred med fredliga medel.

5. Johan Galtung, Norge, fredsforskaren som skapade och etablerade peace studies som ett universitetsämne över hela världen och som arbetat globalt med fredsfrågor hela sitt liv.

Bilden: ICAN, representerat av  Setsuko Thurlow och Beatrice Fihn, tilldelas i Oslo Nobels fredspris 2017 av norska Nobelkommitténs Berit Reiss-Andersen. Foto: Nobel Media.