Etikettarkiv: Hässleholm

över trettio grader i äldreboendes sovrum

”En lägenhet hade till exempel en genomsnittstemperatur över 30 grader under fyra dagar”, säger kemiingenjör Carin Pettersson som deltagit i mätningen av inomhustemperaturen på boenden i Örebro.
Foto: Arbets- och miljömedicin/Universitetssjukhuset Örebro

Sommaren 2020 uppmättes på en del äldreboenden en medeltemperatur på 30–31 grader i sovrummen under vissa dygn i juni, skriver Dagens ETC. Uppgifterna kommer från en alarmerande pilotstudie gjord av universitetssjukhuset i Örebro.

Arbets- och miljömedicin mätte inomhustemperaturen  på fem boenden i Örebro kommun mellan den 23 juni och den 1 juli förra sommaren. Under den tiden varierade dygnsmedeltemperaturen på de undersökta boendena mellan 24 och 31 grader, skriver Dagens Medicin.

En dygnsmedeltemperatur på runt trettio grader på ett äldreboende måste vara otroligt påfrestande om inte livshotande för de boende. Eller inomhustemperaturer dag efter dag på över 26 grader?

Något liknande hade aldrig accepterats dagtid på en normal arbetsplats. Nattetid får sovrumstemperaturen enligt Folkhälsomyndigheten inte överskrida 24 grader.

– Risken för hälsoproblem ökar tydligt om inomhustemperaturen är 26 grader eller mer under tre dagar i följd. I det här resultatet ser vi sådana situationer i flera rum. En lägenhet hade till exempel en genomsnittstemperatur över 30 grader under fyra dagar, säger Carin Pettersson, kemiingenjör vid Arbets- och miljömedicin i Örebro i ett pressmeddelande för studien.

Sommaren 2018 uppmärksammades att många svenska äldrebonden saknade rimliga klimatanläggningar, sannolikt till följd av samma mångåriga nedskärningar som drabbat dessa under lång tid. Men inte mycket tycks ha hänt sedan dess.

Pandemisommaren 2020 blev speciell. Folkhälsomyndigheten avrådde från att använda fläktar på äldreboenden därför att dessa kan öka spridningen av smittan från aerosoler av covid-19 i rummet. Eftersom många äldreboenden inte heller har luftkonditionering blev värmen nästan outhärdlig på många platser i landet.

– Fläktar kan kännas skönt men är inte ett bra sätt ens utan smittspridning att kyla kroppen och rekommenderas därför inte som avkylning vid värmeböljor. Det som är viktigt i alla lägen är att ha en bra och anpassad ventilation. Ska man svalka någon ska man helst använda andra metoder som en svalkande dusch och att vädra under dygnets svalaste timmar. Som ansvarig på ett särskilt boende behöver man också göra riskbedömningar för boende att drabbas av värmen jämfört med risker för covid.

Vaccinationstäckning och det allmänna epidemiologiska läget spelar alltså stor roll där, säger Britta Björkholm, avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten.

Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorgen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR menar att det i dagsläget saknas en överblick för hur det ser ut på äldreboenden i Sveriges kommuner men att det inte kommit in några större klagomål vilket tyder på att läget är förbättrat.

Bengtsson tror, men han vet inte.

Flera kommuner har infört nya anpassade regler och rutiner för en varm sommar under pandemin. Men alla kommuner har inte lyckats förbereda sig ens efter förra sommarens värmebölja. Lokaltidningen Norra Skåne beskriver exempelvis hur luftkonditionering inte finns på något av Hässleholm kommuns äldreboenden i dagsläget.

ETC frågar om det i dag finns luftkonditionering på de flesta svenska äldreboenden? Men tidningen får mycket svävande svar.

– Jag kan väl gissa på att efter värmeböljan 2018 så kom frågan upp på tapeten så att säga men hur långt man kommit i hanteringen vet inte jag, säger Britta Björkholm.

Inte heller Greger Bengtsson på SKR kan svara på hur stor andel äldreboenden som har luftkonditionerade utrymmen idag.