Var är mitt hem? – om flykt och flyktingskap

Danjin Malinovic berättar i sin ”Var är mitt hem?” om sin och familjens flykt från det krigsdrabbade Jugoslavien till Sverige. Föreställningen ges lördag och söndag på Helsingborgs stadsteaters lilla scen.

”Var är mitt hem?”  är en ovanlig och stark föreställning. Utifrån sina egna erfarenheter som flykting från krigets Jugoslavien belyser Danjin den fråga som står i centrum för den pågående svenska regeringsbildningen och som mer än något annat präglar vår mörka tid. Hur ska vi förhålla oss till de människor som söker flykt från krig och misär i Sverige?

Den tillfälliga flyktingpolitiken ger tillfälliga uppehållstillstånd och innebär restriktiva regler för anhöriginvandring. Bådadera försvårar integration och bidrar till att flyktingarna förvandlas till ett ”dom”, ett obehagligt problem, i stället för en utmaning, som kan mötas med solidaritet och humanitet.

Moderater och KD agerar numera på sverigedemokraternas villkor. Kommer liberalerna och centerpartiet att följa efter – eller? Det är sannerligen en ödesfråga.

I sin pjäs berättar Danjin Malinovic sin familjs historia, från den brådstörtade flykten från bosniska Derventa till det Helsingborg där ett nytt liv kan börja. Han gör det med humor utan att värja för svåra smärtpunkter.

Det tog fem och ett halvt år för Danjin och hans familj från den dag familjen i stor hast tvingades lämna sitt hem i Jugoslavien tills dess att den efter ett par år som gömda flyktingar, jagade av svensk polis,  beviljades PUT, permanent uppehållstillstånd.

Danjins historia är skakande, jag blir berörd. Men den är inte unik. I vårt Sverige 2018 finns flyktingar med olika traumatiska erfarenheter, med en djup önskan att få börja ett nytt och värdigt liv här. Varför lyssnar vi inte på deras berättelse, varför bemöts de inte med värdighet och humanitet?

Och hur kan det komma sig att SD:s främlingsfientliga, inhumana och djupt odemokratiska politik blivit rumsren i många medier och i olika politiska sammanhang?

Var är mitt hem? är ett motgift mot rasism, en föreställning som öppnar för inlevelse med utsatta människor, därtill effektivt berättad teater, genomsyrad av varm humor.

Fotnot: Danjin Malinovics Var är mitt hem? har tidigare spelats på Helsingborgs stadsteater. De sista föreställningarna ges i dagarna på Lillan lördag 24/11 (kl 18.00) och 25/11 (kl 16.00). Uppsättningen har turnerat med Riksteatern och med Gävleborgs folkteater och spelats bortåt 300 gånger, vilket är nog så unikt.

PS: Såg på fredagen ”Var är mitt hem?” för fjärde gången, Den gick direkt till hjärtat – ännu en gång.