Inga svenska soldater till Irak

sv-soldater-irak-jpg

Sveriges deltagande i kriget i Irak är inte ett FN-uppdrag. Vi blir  under USA/Natos befäl medskyldiga till en politik som också ökar tillströmningen av terrorister.

Den 3 juni ska den svenska riksdagen fatta beslut om regeringens förslag att sända 120 soldater till Irak, för att där liksom i Afghanistan uppträda under Natoflagg. Alla riksdagspartier stöder propositionen. Föreningen Iraksolidaritet ifrågasätter starkt och menar att Sverige under USA/Natos befäl blir medskyldiga i ett utdraget krig.

– Det är oklart vem som begärt en svensk militär insats i Irak och vilka uppgifter en sådan styrka ska ha. Riksdagen och allmänheten måste få möjlighet att ta del av hela beslutsunderlaget innan beslut fattas om svenskt deltagande i Irak, säger IrakSolidaritets ordförande Sigyn Meder.

Vem har bett Sverige att gå in i Irak med soldater. Iraksolidaritet har ställt nedanstående frågor till UD utan att få några svar:

  • Finns det någon begäran till Sverige från den irakiska regeringen om en militär insats?
  • Finns det någon begäran till Sverige från koalitionen eller någon deltagare i koalitionen eller någon annan part?
  • Finns det idag någon bilateral överenskommelse mellan Iraks regering och Sverige om styrkornas uppgifter?
  • Finns det någon överenskommelse med annan part om den svenska väpnade styrkans uppgifter?

Samtidigt uppmärksammar föreningen en utredning som föreslår att regeringen i fortsättningen inte ska behöva begära riksdagens tillstånd för att sända svensk trupp för ’utbildning och övning’ utomlands, även om syftet inte kan kallas ’fredsfrämjande’ eller ens ’fredsframtvingande’.

Sverige har en lång tradition att verka för fred inom FN-systemet, bortsett från det i sammanhanget svarta senaste decenniet. Lärdomarna från svenskt deltagande i Afghanistan var bedrövliga och borde avskräcka från nya krigsinsatser i Irak.