Svenska mjölken hotad

Milk_glass

Den svenske mjölkbonden är en utrotningshotad art. Hur länge till kommer vi att kunna köpa svensk mjölk?

Andelen mjölkproducerande bönder i Sverige har sjunkit dramatiskt. Det kallas för utveckling och anpassning till världsmarknadspriser. Är det viktigt med mjölk och mejeriprodukter som producerats i Sverige?

I våras gjorde LRF en opinionsundersökning och ställde just frågan: ”Tycker du att vi ska ha mjölkproduktion i Sverige?”

97 procent av de tillfrågade svarade ja. Det framkom också av undersökningen att det var viktigt för konsumenterna att korna är friska, med låg användning av antibiotika, har det bra och får gå ute och beta på ett sätt som bidrar till ”ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv”.

I våras skrev Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF, och Palle Bergström, ordförande i Mjölkdelegationen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Betalningen till den svenska mjölkbonden har sjunkit med nästan 25 procent på ett år. Vi står inför ett vägval. Ska vi ha mjölkproduktionen kvar i Sverige eller inte?”

I de lägre tonåren cyklade jag varje kväll till Stig och Ulla på granngården i Ugglehult och hämtade en spann nymjölkad spenvarm mjölk, det godaste jag visste. Min mamma satte filbunke av mjölken.

Det är länge sedan de sista mjölkkorna försvann från Stigs gård. Ändå har jag  fortfarande svårt att ta in att den svenske mjölkbonden är en rödlistad utrotningshotad art och att svensk mjölk förmodligen inte kommer att gå att få tag på länge till.

Det beror inte på att vi dricker mindre mjölk. Wikipedias statistik sätter Sverige med 356 kilo mjölk per år på andra plats i världen efter Finland.