Rysk terrorist-ubåt?


Hundraårigt ubåtsvrak tre km från svensk kust blev en av årets mest desinformerande svenska nyheter. Ansedda medier och experter ägnade sig åt att sprida primitiv rysskräck.

untitled-1-jpg

En ubåt med kyrilliska tecken har hittats mindre än tre kilometer från den svenska kusten, läser jag i morgontidningen. Avsändare är TT, Tidningarnas Telegrambyrå. Nyheten publicerades ursprungligen av Aftonbladet, lyssna på intervjun ovan.

En u-båt hotar Sverige ännu en gång. Nyhetsbyrån vänder sig till en ”expert”, Göran Frisk, tidigare chef för ubåtsjaktstyrkan. Frisk analyserar:  Ubåten ser ut att vara modern. De kyrilliska tecknen tyder på att det rör sig om en rysk ubåt (!!).

Goran-Frisk-1

Samme Frisk misstänker att ubåten gått sönder och att besättningen lämnat den efter att ha försåtminerat den.:

– Den stora frågan när det gäller ryska prylar är att de har en enorm förmåga att försåtsminera. Det är så som terrorister gör, att man lämnar sprängmedel och granater i döda kroppar eller pennor. Det är rimligt att tro att så har skett.

Den där ryska prylen just utanför Upplands kust visade sig vara en gammal nyhet. Ett rätt: Det var en rysk u-båt. Flera fel: Frisk spekulerar i att ubåten legat på botten en vecka eller mindre. I själva verket havererade ubåten Som 1916, för nästan hundra år sedan. Se SVT:s film härunder.

Ryska medier driver förståeligt nog med svensk ryss-skräck och u-båtsparanoja. Så här skriver, enligt SVT, den statliga sajten Sputnik:

”Förra oktober påstod myndigheter i Stockholm sig ha chockerande bevis för en förtäckt rysk invasion. Ett grynigt foto som tagits längs den svenska kusten tycktes visa två farkoster vid horisonten. Utan några andra bevis att gå på, beslutade regeringen att objekten var ryska ubåtar. Inte förvånande så avfärdades dessa påståenden bara månader senare”, skriver Sputnik som i samma artikel slår fast att  ”paranoian inte har upphört”.

Bilden ovan en rysk karikatyrteckning där en svensk militär breder ut armarna och säger att ”Igår fångade jag en sån här!”

Historien är mer än pinsam. Det värsta är hur ansedda medier som Aftonbladet och TT använder incidenten till att sprida primitiv rysskräck utan ambition att balansera eller problematisera. Att morgontidningar med TT-telegrammet okritiskt bara hakar på trots att sanningen om den hundraåriga ubåten avslöjats dagen innan är illavarslande.

Det enda som saknas i den här affären är att fp-ledaren Jan Björklund uttalar sig om det allvarliga läget och kräver att Sverige skyndsamt ska gå med i Nato.

Ubåtsexperten Frisks snabba slutsatser förundrar och kastar en obehaglig bild av hur man tänker på den nivån inom försvaret. Frisks uttalanden om en försåtsminerad ubåt ter sig helt bisarra.

Fotnot: Den ryska ubåten Som (Malen) byggdes 1901 i San Francisco, köptes av Ryssland 1904och gick under med 16 man i Ålandssund 1916-05-23 efter en kollision med S/S Ångermanland. skriver Lennart Nordh i en kommentar till HD:s nyhet och hänvisar till  http://www.navypedia.org/ships/russia/ru_ss_som.htm.

Så var det med den ”terrorist-ubåten”.

En reaktion på ”Rysk terrorist-ubåt?”

Kommentarer är stängda.