Danskt svineri

3609308_3179_1789

Två tredjedelar av Danmarks upp mot 30 miljoner grisar är smittade av antibiotikaresistenta bakterier.

Resistenta bakterier är ett växande problem i många länder. 25 000 personer dör årligen av antibiotikaresistenta infektioner inom EU. I dagarna uppmärksammade SR:s utmärkta Vetandets värld hur i Danmark de flesta grisar är bärare av resistenta MRSA-bakterier. Sjukfallen bland danskar ökade förra året med 50 procent till 3000 personer och det är från smittade danska grisar som de flesta nya fallen stammar.

De som insjuknar av MRSA-bakterier kan inte behandlas med penicillin – och risken är stor att bakterierna sprider sig till sjukhusmiljöer.

Epidemin bland de danska grisarna beror främst på användningen av antibiotika i djurfoder. Personal inom svinindustrin är mest utsatt. Oftast blir de inte sjuka, om bakterierna stannar på huden.

Men den som får bakterier i ett sår kan få variga bölder och i värsta fall  blodförgiftning med skador på inre organ. Ännu finns bara en handfull dödsfall rapporterade i Danmark på grund av husdjurs-MRSA, men grisbönder läggs numera in på isoleringsavdelning på danska sjukhus som riskpatienter.

MRSA-bakterierna sprids inte bara i svinstallarna. En smittad som tar i  en kundvagnen i snabbköpet kan lämna kvar bakterier. De som smittas nu kanske aldrig kommit i närheten av en gris, rapporterar SR:s Johan Bergendorff.

För att bli botad kan krävas totalsanering av bostaden, starka antibiotikasorter och daglig sprittvättning av hela kroppen i månader.

Sverige har hittills låg förekomst av MRSA-bakterier. I Norge har man nödslaktat mängder av svin för att försöka helt utrota svinsmittan.

Mer än två tredjedelar av Danmarks upp mot 30 miljoner grisar är smittade. Att slakta alla och sanera alla gårdar skulle kosta miljardbelopp och ödelägga den viktiga exportindustrin.

Bilden: Kjell Morten Dahlgrens norska grisar bar på MRSA-bakterier. Alla fick slaktas och stallarna totalsaneras. Foto: Johan Bergendorff/Sveriges Radio.