2015 återskapas de murar som revs 1989

2559

Pendeln slår tillbaka – från 1989 års drömmar om ett gränslöst Europa till 2015 års byggande av allt högre murar kring Fästning Europ, skriver Timothy Garton Ash.

Europa tillflyktsort

Europa 2015 påminner om Europa 1989. Då revs murar. Nu byggs nya murar genom kontinenten. Då inleddes nedmonteringen av järnridån med att taggtråden klipptes sönder mellan Ungern och Österrike. Nu går Ungern i spetsen för att sätta upp nya taggtrådsgränser och landets premiärminister Victor Orbán dundrar om att vi måste hindra de muslimska flyktingarna för att ta sig hit, för att ”bevara det kristna Europa”.

Timothy Garton Ash tar upp jämförelsen mellan 1989 och 2015 i en vemodig och analytisk skarp artikel i The Guardian.

I det tidigare gränsfria Schengen-området sätter länder som Frankrike, Tyskland, Österrike och Sverige upp obevekliga gränskontroller. Överallt i Europa sprider sig rädslan i människors sinne, skriver Garton Ash. Han pekar på en förståelig fruktan efter massakrerna i Paris – men en rädsla som blandats upp med grova fördomar som främlingsfientliga politiker och oansvariga journalister piskat upp.

Därmed förstörs det som för de flesta i Europa varit det mest väsentliga och kärnan i unionen, den fria rörligheten över gränserna för människor, idéer och varor.

Timothy Garton Ash skriver om den europeiska fruktans bouillabaisse, tillredd av politikens och mediernas demagoger, som kokt samman alla rädslor i en illasmakande soppa. Han pekar på en händelse vid gränsen mellan Makedonien och Grekland i helgen. Makedonsk polis attackerade flyktingar som kom från Grekland. Fyrtio skadades. ”Kanske var det bara början”, fruktar han.

I en annan artikel i The Guardian beskrev Andrew Brown de nya gränskontrollerna kring Sverige som en dramatisk och avgörande händelse, en sådan som bara inträffar vart tjugonde eller trettionde år. Det som skedde innebar en historisk omsvängning, som i ett slag krossade drömmen om Europa som tillflyktsort för människor på flykt undan krigens fasor.

Så slår pendeln tillbaka från 1989 års drömmar om ett gränslöst Europa till 2015 års byggande av allt högre murar kring ett Fästning Europa drabbat av rädslans pestsmitta med en förlorad tro på de fredsbyggande och gränsöverskridande värderingar som en gång drev själva unionsbyggandet.

Teckning: Robert G Fresson