Ett ständigt flöde av idéer och människor

Invasam-6599

Etnologen Christer Eldh påminde om att Sverige alltid präglats av ett flöde av människor och idéer, när Invandrarföreningarnas Samorganisation i Helsingborg, Inva-Sam, fyllde fyrtio och bjöd på tårta.

”Sverige har alltid varit ett land med betydande internationell mobilitet, präglat av kulturella importer och exporter, ett ständigt flöde av idéer.”

Christer Eldh är universitetslektor och etnolog på Campus i Helsingborg. Han vet vad han talar om då han håller föredrag i Maria församlingshem i Helsingborg, när Inva-Sam, Invandrarföreningarnas Samorganisation, fyller fyrtio och bjuder på fest med mat från Mellanöstern, gräddtårta, grekisk dans, spanska toner – och ett spännande föredrag, sedan föreningens ordförande Mohamed Hélaoui hälsat alla oss gäster välkomna.

Vad är svenskhet, frågar sig Christer Eldh retoriskt och ger svaret. ”Svenskheten” är ett konstruerat begrepp. Stockholms överklass for till Dalarna på somrarna, tyckte att där var annorlunda än i Stockholm och fick för sig att de där upplevde det ursprungligt svenska.

Varken julgranen eller tomten kommer från Dalarna.

– De flesta vet att julgranen kommer från Tyskland men att tomten skulle komma från Turkiet? Jodå. (Läs mera här.) Men han passerade många länder på vägen hit.

Christer Eldh växte upp i Dalsland, som liksom Småland var de områden varifrån flest utvandrade från för ett sekel sedan.

– En tredjedel av befolkningen i de båda länen flydde, därför att de inte kunde försörja sig och krävde större friheter.

Vi bör vara tacksamma för att folk flyttar hit.

– Annars hade vi fått enorma problem med arbetskraften. I en åldrande befolkning behövs att andra arbetar. Ända sedan 50-talet är dessutom andelen tekniskt utbildade högre bland de som flyttar hit.

– Rent generellt gynnas de länder dit människor flyttar medan de länder varifrån människor ger sig av får problem.