Ska Sverige få undantagstillstånd?

5901-1

En stängning av Öresundsbron kan jämföras med ett undantagstillstånd i en förkrigsliknande situation. Där är vi inte. Den verkliga krisen handlar inte om flyktingar utan om politisk inkompetens.

Ska Öresundsbron kunna stängas för att hindra flyktingar att ta sig till Sverige? Den svenska regeringens senaste utspel uppmärksammas av brittiska The Guardian.

Man citerar infrastrukturminister Anna Johansson, som sagt att brostängningen bara ska ses som en yttersta  nödåtgärd.Men ändå.

Förslaget är ogenomtänkt, kortsiktigt och inhumant. Det slår sönder regional integration. 20 000 fordon passerar dagligen. En brostängning kan jämföras med ett undantagstillstånd i en förkrigsliknande situation. Där är vi sannerligen inte.

Varför intensifieras inte förhandlingar med grannländerna och med EU. Situationen för Sverige är ansträngd, men det är främst en organisatorisk fråga – och en fråga om ett dysfunktionellt EU som inte kan hantera det som sker.

Flyktingarnas desperata situation kommer helt bort i de åtgärder den svenska regeringen nu kastar ur sig. Som om problemet i första hand är den svenska statens.

Regeringens hastiga för att inte säga panikartade omsvängning i bemötandet av flyktingarna är obehaglig. Det ligger nära till hands att se det som sker som ett politiskt spel för att hejda SD:s framgångar – ett spel som sannolikt kommer att ha motsatt verkan. Det påminner om hur den svenska regeringen på 1990-talet gjorde Ny demokratis flyktingpolitik till sin.

Den största skillnaden är att det som sker nu är så oändligt mycket värre, både för desperata flyktingar och för den svenska demokratin, när båda de stora partierna S och M kastat ut all humanism ur flyktingmottagandet.

Den verkliga krisen handlar inte om flyktingar – utan om politisk inkompetens.

En reaktion på ”Ska Sverige få undantagstillstånd?”

  1. Om Öresundsbron stängs tvingas också Danmark att ta ansvar för flyktingarna som kommer.

Kommentarer är stängda.