Öppet Arkiv blir halvöppet

skarmavbild_2016-01-19_kl._10.46.32

Ett nytt avtal inskränker bedrövligt materialet i SVT:s helt unika Öppet Arkiv.

Under många år strävade SVT efter att göra den kulturskatt som fanns gömd i företagets arkiv tillgänglig för alla, skriver SVT:s interntidning VipåTV.  Länge stupade drömmen på att kostnaderna för att få loss alla rättigheterna var för höga. Det var först efter det att Kulturdepartementet anslagit 60 miljoner som verksamheten, som fick namnet Öppet arkiv, kunde komma igång på allvar.

SVT:s Öppet arkiv är ett av världens största tv-arkiv, menar Medievärlden. När Kulturdepartementet köpte loss rättigheten upprättade man en skattkammare för det svenska folket, ett arkiv som kan användas på hur många sätt som helst, till forskning, skolundervisning och bara för nöjes skull.

Själv tittade jag under julhelgerna genom alla 24 avsnitten i julkalendern Ture Sventons äventyr från början av 1990-talet, roligt och lärorikt på många sätt.

Men nu är pengarna slut och från politiskt håll väntas ingen hjälp, suckar Medievärlden. Kan det vara så illa?

I stället har SVT tecknat ett avtal med rättighetsorganisationen Copyswede.

I avtalet regleras hur många programtimmar som får finnas tillgängliga på Öppet arkiv vid ett och samma tillfälle. Det innebär att Öppet arkiv i fortsättningen kommer att bestå av en bas, som utgör omkring en tredjedel av det totala programutbudet, där programmen finns tillgängliga utan tidsbegränsning. Medan resten av programmen finns tillgängliga under en begränsad period.

Så otroligt sorgligt att kantstöta en så lysande bra idé som Öppet arkiv. Tänk om man på liknande vis hade hanterat bokbeståndet på KB och universitetsbiblioteken eller de större stadsbiblioteken. Öppet arkiv har en stor kulturhistorisk betydelse och borde vara prioriterad verksamhet för Kulturdepartementet att ge stöd till. Öppet arkiv kompletterar folkbiblioteken och är alldeles nödvändigt.

Öppet arkiv drogs igång 2013 och består enbart av material som sänts i SVT.