Gör Folkets hus till centrum för den fria kulturen!

FolketsHus_4157

Gör Folkets Hus till centrum för den fria kulturen i Helsingborg!

Det lokala konstlivet har varit hemlöst i Helsingborg, tills i höstas Helsingborgs Konstförening öppnade Galleri Konsten. Men det fria kulturlivet är fortfarande hemlöst.

Frågan är om kulturförvaltningens förslag till nya regelverk kan göra något åt det? Kanske! I det 15-sidiga dokument som utgör beslutsunderlag för kulturnämnden (som möts 28/1) nämns att verksamhetsstöd kan sökas som hyresbidrag.

I en artikel i HD om det nya stödet diskuteras den fria kulturens hemlöshet.

”I dialogerna med det fria kulturlivet har det kommit önskemål om ett eget hus till den fria kulturen med arrangemangslokaler, scener, ateljéer och replokaler. Ett hus som sköts av kommunen och där föreningar och andra kulturutövare kan hyra in sig för en liten peng. Ett stort åtagande för staden som utredningen anser kräver noggrann analys”, skriver HD.

– Det är en bra idé som jag gärna ser i en förlängning. Men vi börjar med att leta efter en lämplig lokal. En väl anpassad mötesplats likt Mindpark, säger Kristian Anderson, kulturnämndens ordförande.

Nu råkar ju Folkets hus finnas, en traditionsrik byggnad, utformad för att innehålla lokaler för olika slags verksamheter. Stora salongen är unik och nyrenoverad. Stumpenensemblen har de senaste åren spelat i lokaler på bottenvåningen. Andra utrymmen är avpassade som möteslokaler och för mindre begivenheter. Huset behöver förmodligen renoveras (varsamt). Ändå är möjligheterna enorma.

Om Folkets Hus övertas av kommunen och drivs av staden som ett centrum för den fria kulturen i Helsingborg skulle det innebära en vitalisering av det kulturlivet i Helsingborg, rädda en historisk byggnad och ge stadsdelen Söder en självklar mötesplats.