Kofi Annan kritiserar Danmark

12646813_10153777766961043_5504563354243029436_o

Kofi Annan uppfordrar EU:s medlemsstater att skapa en gemensam migrationspolitik.

Kofi_Annan

Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare, kritiserar fränt Danmarks nya flyktinglag, Lag 87 eller ”Smyckeslagen”.

– Lagen står i stark kontrast till Danmarks humanitära och sociala tradition. Den återspeglar en oroande trend i europeisk politik. En fråga som kunde ha hjälpt Europa att gemensamt arbeta i solidaritet mot en gemensam hållning har lett till det motsatta.

 Annan understryker att den nya danska lagen inte lever upp till andan i Den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention och FN:s Flyktingkonvention.

– Alla dessa konventioner har Danmark undertecknat. Men hotet att konfiskera flyktingars värdesaker och låta flyktingar få vänta upp till tre år på återförening med sina familjer rimmar illa med dessa konventioner.

EU:s misslyckande då det gäller att skapa en gemensam flykting och migrationspolitik är förödande.

– Det leder till en kapplöpning mot botten, där länder skjuter över problemen till grannstaterna. Det är ingen hållbar strategi.

– Europas länder måste hantera sina medborgares legitima oro med de många nyanlända flyktingarna förra året. Men de kan inte göra så genom att ge upp sina värderingar och ideal, inte genom att bryta mot internationell lag. När man gör det erbjuder man segrar åt våldsbenägna extremister, segrar dessa aldrig kunde ha vunnit på egen hand.

Kofi Annan avrundar sitt inlägg, publicerat på Facebook, med att uppmuntra EU:s medlemsstater att fokusera på att skapa en gemensam migrationspolitik, något som kontinenten har akut behov av.