Ska Nato få placera kärnvapen i Sverige??

karnvapen

Värdlandsavtalet mellan Sverige och kärnvapenalliansen Nato innehåller inte ett ord om kärnvapen, vilket är häpnadsväckande.

Ska Nato få placera kärnvapen i Sverige?, undrade  i en debattartikel i Aftonbladet fem miljöpartister, Jabar Amin, Per Gahrton, Lotta Hedström, Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter.

Deras oro måste tas på största allvar. Redan den 22 mars ska riksdagen för första och enda gången diskutera Värdlandsavtalet under den missvisande ärendebeteckningen ”Lagstiftning rörande Försvarsmaktens internationella samarbete”.

Ingenstans i avtalstexten nämns något om kärnvapen, vilket är häpnadsväckande när Sverige tecknar ett avtal med en kärnvapenallians.

I debattartikeln heter det vidare:

”Natos militära kapacitet, uttryckt i försvarsalliansens doktrin, vilar ytterst på kärnvapenavskräckning. Vi menar att detta är oförenligt med en feministisk utrikespolitik och dess strävan efter en total avveckling av alla kärnvapen.

Kärnvapen är i dag förbjudna på svenskt territorium, men hur motsättningen mellan Natodoktrinen och vårt eget kategoriska kärnvapenförbud ska hanteras definieras inte i avtalet. Natos doktrin och praxis står således i direkt konflikt med svensk lag.”

Avtalet i sin nuvarande form (paragraf 2.1) öppnar för att svenskt territorium kan användas för ett Nato-angrepp mot ett tredje land.

De fem debattörerna menar att det måste slås fast i bindande paragrafer ”att Nato inte får använda svenskt territorium för att angripa ett tredje land”.  De pekar också på en demokratiskt undermålig process och kräver återremiss av förslaget, också därför att en drabbad grupp, samerna, aldrig fick tillfälle att yttra sig, liksom inte heller olika fredsorganisationer.

50 procent av svenskarna är mot Natomedlemskap mot bara 34 procent för. Med det i beaktande finns det avgörande demokratiska skäl för att helt avvisa Värdlandsavtalet eller åtminstone begära återremiss för att ge en rimlig insyn i dess omfattande konsekvenser.

I Helsingborg kommer Värdlandsavtalet och Sveriges förhållande till Nato att diskuteras på två kommande möten i stadsbibliotekets hörsal:

• Lö 27/2 kl 13: Thage G Peterson, f d försvarsminister och riksdagens talman, om ”Nato och Värdlandsavtalet”.

• Lö 12/3 kl 13: Stina Oscarsson talar om kvinnor och kampen för fred, mot krig och mot Nato.

9 reaktioner på ”Ska Nato få placera kärnvapen i Sverige??”

 1. Till Micke
  När det gäller frågan om krig och fred måste man vara mer pragmatiker än idealist vilket kan innebära att man plötsligt måste samarbeta med krafter som man normalt inte höjer till skyarna. I den meningen stödjer jag i nuläget t. ex Rysslands aggerande i Syrien.
  Vad det gäller opinionen mot NATO är det ingen hemlighet vilka som står bakom detta. Ej heller de flesta som skickar kommentarer till denna blogg. Vem ”Micke” representerar är dock höjt i skyarna då det finns tusentals ”Micke”.

 2. ”Micke, det är sverigedemokraterna och deras kollegor i Ungern som är Putinvänliga.”

  Det är rörigare än så. Jan Myrdal som är en förgrundsgestalt för både SKP och Kommunistiska partiet förordar att den europeiska vänstern använder Front National (tätt allierade med Putin) som mall för kampen samt att han stöder ALLA krav som Front National ställer.

  1. … och huvudfrågan som jag ser det är om Sverige blir säkrare av att Nato använder Sverige som övningsfält och som bas i tänkta krigssituationer. I konfliktsammanhang kan man hota eller bygga broar. Sverige har aldrig haft ett försvar som skulle kunnat skydda landet från angrepp från grannländer som Preussen, NaziTyskland eller Stalins Sovjet. Ändå har vi haft fred i landet i över 200 år. Jag tror att fred byggs bäst med fredliga medel!

   1. Ja det är möjligt och för att frågan ska kunna diskuteras måste man veta med vem man diskuterar och på vilka premisser. Annes blir det svårt

 3. En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
  Läs mer här:
  http://jinge.se/allmant/majoritet-i-sverige-mot-vardlandsavtalet-med-nato.htm

  1. Varför står inte initiativtagarna (Putinvänliga svenska kommunister) med sina egna namn som initiativtagare till Nej Till Nato kampanjen? Blir det färre signaturer då?

   1. Micke, det är sverigedemokraterna och deras kollegor i Ungern som är Putinvänliga. De som är mot svenskt Natomedlemskap (som jag själv) är knappast ”Putinvänliga”. En av Nej till Nato-rörelsens ledande personligheter, förre försvarsministern Thage G Peterson, kommer till biblioteket i Helsingborg i morgon lördag 27/2 kl 13. Kom och lyssna på honom, om du är intresserad! Det är ju också så att femtio procent av svenskarna är mot svenskt Nato-medlemskap enligt den senaste opinionsundersökningen, bara 34 procent är för.

    1. Om man nu konsekvent tar ställning för Ryssland och dess intressen i alla internationella konflikter och krig så är man Putinvänlig. Frågan är fortfarande varför dom ursprungliga undertecknarna inte står med sina namn i denna nya inkarnation av uppropet varför inte dom som ombeds underteckna får veta vilken motivation skaparna av uppropet har.

     Är inte det rimligt?

Kommentarer är stängda.