FN:s generalförsamling i Folkets hus

Cultura_4298-1024x302

FN:s generalförsamling höll i mars 2015 ett tvådagarsmöte i Folkets hus i Helsingborg.

Det hör inte till vanligheterna att stora FN-möten arrangeras i Helsingborg. Desto roligare när uppklädda delegater från hela världen samlades i Folkets Hus A-sal för att diskutera vår tids avgörande ödesfrågor.

Republiken Indiens delegat talade om vikten av rent vatten. Palestinas delegat, som har observatörstatus, uppmärksammade den oacceptabla levnadssituationen i Palestina och den ojämna fördelningen av resurser. Det talades om fred och om att bygga en bättre värld, om att förhindra spridningen av kärnvapen. Greenpeaces representant betonade vikten av att skapa en bättre värld för kommande generationer genom minskade utsläpp och hållbar utveckling.

Det var – nästan – som på riktigt, när Helsingborgs Culturagymnasium arrangerade ett tvådagars FN-rollspel. Gymnasieeleverna i årskurs ett och två på skolan, med inriktning på mänskliga rättigheter, deltog. Allt var mycket formellt, som sig bör. När Folkrepubliken Kinas representant viskade till en annan delegat blir han uppkallad av presidiet för att be om ursäkt för sitt opassande beteende. Jag gissar att också det är noga inövat och repeterat …

Som utomstående fick jag sitta bakom pressavdelningen och följa sessionen. Mötets förlopp publicerade av pressavdelningen löpande  i bulletiner på nätet så att omvärlden kunde följa vilka resolutioner som diskuterats och antagits. Läs här.

Generalsekreterare var Berdis, som med suverän lätthet höll en fast hand i mötet. Jag tyckte att Sverige borde lansera henne som efterträdare till Ban Ki-Moon när det blir aktuellt. Efteråt fick jag en kort audiens, då Berdis berättade att hon genomför FN-rollspelet och rollen som generalsekreterare som sitt gymnasiearbete. På bilden överst sitter hon i mitten av presidiet, bakom den blå flaggan.

Talarna uppträdde på svenska, tyska, engelska, portugisiska, med eller utan tolkar. Om någon talade för länge knackade generalsekreteraren i micken. Det var en studie i hur FN fungerar, där mänsklighetens ödesfrågor behandlades på allvar, under formella men också civiliserade mötesformer.

Mötet genomfördes i Folkets hus A-sal, den vackraste och utan jämförelse bäst lämpade lokalen för ett så här ambitiöst program.

– Tänk om skolundervisningen alltid kunde fungera så här, sa Jonas Berg från Culturagymnasiet.

Gå med i FB-gruppen Bevara Folkets hus! Länken finns här:
https://www.facebook.com/groups/1044093142280005/