Butiksdöd, kontorisering

Brothers_4065

Helsingborgs centrum faller sönder. Fler affärer i City slår igen. Bästa lokalen vid Sundstorget kontoriseras.

644x429(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Helsingborgs centrum har länge präglats av fritt sönderfall. Går förbi en av de bästa affärslokalerna i stan, Brothers vid Stortorget. En handtextad skylt berättar att man stängt efter 22 år och har flyttat till Väla. Allt fler varuslag är svåra att få tag på i centrala Helsingborg.

En levande stad förutsätter mötesplatser för människor, kultur och ett levande näringsliv, ett kommersiellt utbud med både kvalitet, bredd och djup. Så är det inte längre i Helsingborg, centrum är stendött och livlöst. ”Folket” finns på Väla, där alla förvandlas till konsumenter.

Den tänkta saluhallen på Sundstorget blev inte vad arkitekten hoppats utan Mästerlivs, som till råga på allt gick i konkurs i somras och stängde. Den originella glasbyggnaden ska nu – med kommunalt gillande – kontoriseras och användas av ett försäkringsbolag, med bank och mäklare, skriver HD.

I detaljplanen för området talas det om att det ska vara ”centrumändamål och publik verksamhet såsom handel, restaurang, saluhall eller utställningslokaler”.

Kommunens bygglovschef Ann-Charlotte Wedelsbäck tolkar skrivelsen att bank och mäklare är ”publik verksamhet”. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing instämmer.

Kan dessa båda inte läsa innantill? Vet de vad som krävs för att en stad ska leva?

Till saken hör att stora köpcentra – som Väla – passerat sin bäst-före-tid. I USA satsar man allt mer på att återerövra innerstäderna. Söder om Strömstad invigdes i november Tanum Shoppingcenter med 40 000 kvadratmeter butiksytor. GT intervjuar en av mycket få kunder i det spöklikt tomma skrytbygget.

– När jag gick runt där så fick jag känslan av att ha överlevt en kärnvapenkatastrof.