Gör Stortorget bilfritt!

Stortorget-Gehlin_7623

Konstnären Hugo Gehlin gjorde för mer än sextio år sedan modellen av ett (bilfritt?) Stortorget i Helsingborg. Den visas nu på Dunkers och återväcker tanken på ett bilfritt Stortorg.

Gehlin Hugo-Ester_7616

Under början av 1950-talet gjorde Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin skisser över hur han ville se Stortorget utformat. Förutsättningen var att man diskuterade flytten av Stenbocksstatyn till den nuvarande platsen på torget (som genomfördes 1959).

Av Gehlins skisser realiserades åtminstone den kompassros kring Stenbocksstatyn som syns i dagens stenläggning.

Esther och Hugo Gehlin (på målningen ovan) porträtteras under sommaren på Dunkers kulturhus (till 18 september, i ”Klintmans hörna” i den lokalhistoriska utställningen på entréplanet) i en riktigt fin utställning, gjord av antikvarie Karin Gustavsson. Jag hade gärna hade sett att man vidgat till att än bredare skildra paret Gehlins konstnärskap och den tid de levde i.

Hugo Gehlin startade Helsingborgs konstförening 1938 och i sitt hem ”höll paret Gehlin salonger”, som ”mötesplats för konstnärer, musiker och journalister”.

Jag blir nyfiken, och skulle vilja veta mer om vilka som var där, hurudan tidsandan var i Helsingborg, året innan världskriget, inte minst med tanke på Esthers judiska bakgrund.

På Dunkers visas finns en modell av Stortorget, sådant Hugo Gehlin ville utforma det, med mosaiker, låga murar, en springbrunn på den plats där krigarstatyn står i dag och så bänkar för flanörer.

Av modellen verkar det som om Hugo Gehlin vill ha Stortorget bilfritt. Men inget sägs om det i texterna till modellen.

Det är länge sedan Sundstorget framför Dunkers blev bilfritt. Jag har svårt att tänka mig att någon skulle vilja ha tillbaka bilarna dit.

Än viktigare för staden Helsingborg vore det förstås med ett bilfritt Stortorg. Det skulle ge Helsingborg en helt annan levande urban känsla i centrum, med människor och flanörer i fokus i stället för bilar.

Tanken är självklar. Det förvånar mig att den inte är mer levande i debatten om Helsingborgs utveckling. Alltså: Väck med bilarna från Stortorget, återge platsen till flanörerna!