Vindelälven i Folkets hus

Vindelalven-FolketsHus_7814

Flygbilder och Änglamarksmusik från vår nationalälv Vindelälven, bjöds i Folkets hus i Helsingborg av Bertil och Annika Hagberg.

644x429(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True_Undefined)

Folkets Hus vackra A-sal var full till sista plats och lite till när filmarna och fotograferna Bertil och Annika Hagberg, på onsdagskvällen upprättade Camp Vindelälven i lokalen. Musikerna Thomas Åström, Bo-Göte Nygren och Sedley Francois spelade och så bjöds vi på svindlande vackra filmbilder från norrländska Vindelälven, Sveriges första nationalälv, en av bara fyra orörda älvar i landet.

”Med vingar längs Vindelälven” är titeln både på programmet och på den fotobok som paret gett ut. Det handlar om samernas villkor, om renens flyttningar, om minnen från flottarnas tid, om natur och kultur och fjällvärldens oändliga skönhet.

Programmet och boken påminner om striden för att rädda älven från miljöförstörande användning till vindkraft, en strid som avgjordes genom regeringsbeslut först 1970.

Det var under den tiden som Evert Taube skrev sin kampsång ”Änglamark”, som Bertil Hagberg fick publiken att stämma upp i allsång.

”Låt sista älven som brusar i vår natur / brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!”

En annan stridssång skulle ha behövts för att rädda det nu sålda Folkets hus. Den nye köparen och villkoren kring affären har ännu inte offentliggjorts. Kommer A-salen också i fortsättningen att som nu kunna användas för offentliga evenemang? Allt annat vore mer än bedrövligt.

Tankarna går till Helsingborgs gamla stadsteater, som revs 1976 men lever vidare i fantomsmärtor hos många helsingborgare.

Foto: Bertil Hagberg.