Pro-Nato-propaganda i DN

DN-Nato_7947

DN fredag 6 maj, med ett klipp från samma tidning den 7 januari i år. Av staplarna i DN/Ipsos undersökning framgår  att 50 % är mot svenskt Natomedlemskap december 2015, en ökning med 6% på ett år.

”Nato-stödet ökar i Sverige” var huvudrubrik på Dagens Nyheters förstasida på fredagen, några veckor innan riksdagen ska rösta om Värdlandsavtalet. ”Nyheten” rullade vidare i andra medier under dagen, uttolkades och kommenterades, mest okritiskt.

Rubriken och texten på förstasidan var en hänvisning eller puff till en artikel på DN-debatt inne i tidningen. Där redovisar tre forskare resultaten från den nationella SOM-undersökningen, utförd 2015.

Den som läser artikeln kan snabbt konstatera att rubriken på förstasidan saknar täckning i artikelns text. Där redovisas att 60 % av svenskarna vill behålla alliansfriheten och att 38 % är positiva till svenskt Nato-medlemskap, mot 30 % kritiska och med 32 % ”Varken eller”.

Fast inte ens det stämmer, de 38 %-en tycker att ”Sverige bör söka medlemskap i Nato”, vilket inte riktigt är samma sak.

Eftersom alliansfrihet och Natomedlemskap är oförenligt tyder SOM-undersökningen mest av allt på att svenskarna är okunniga om Nato och om innebörden av svenskt Natomedlemskap. Eller på att frågorna i undersökningen är luddigt formulerade.

Eftersom 62 % är kritiska mot Nato eller osäkra och tydligen mest värnar om alliansfriheten, borde rubriken snarare varit.

”Bara fyra svenskar av tio för svenskt Nato-medlemskap”

Till saken hör att DN nyligen redovisade en egen undersökning med helt annat resultat.

”Svenska folket säger nej till Nato” var rubriken i samma tidning den 7 januari i år. Då redovisades DN/Ipsos undersökning (som bygger på intervjuer i december 2015). Frågan som ställdes här var rakare än i SOM-undersökningen:

”Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller stanna utanför?”

50 % av svenskarna ville (enligt DN/Ipsos) inte att Sverige skulle gå med i Nato, en ökning med fyra procent jämfört med 2014. Endast 34 procent var positiva till svenskt Nato-medlemskap, mot 38 % i SOM-undersökningen.

Vad är sant och vad är falskt?

En sak är säker:

DN:s huvudrubrik på förstasidan är manipulativt missvisande. I texten på förstasidan borde man också i anständighetens namn ha hänvisat till sin egen undersökning fyra månader tidigare.

2 reaktioner på ”Pro-Nato-propaganda i DN”

  1. Om vi allierar oss med Nato så måste vi kämpa med militära insatser om något av ”brödraländerna” skulle komma att befinna sig i krig. Eftersom det finns en del relativt osäkra länder med i Nato-brödraskapet som tex Turkiet och Polen så måste vi också gå med i deras krig om det nu skulle bli så att ett krig påbörjas – om jag förstår rätt. Sverige blir då en aktiv militär krigsmakt vilket oroar mig. Kostnaderna blir skyhöga och flyktingarna fler. Är det verkligen vad de flesta svenskar vill? Ja till fred, nej till Nato, tycker jag.

  2. Mediamakten är stor. Trots deras totala övermakt i varje blaska är jag glad att de inte lyckas vrida skallen av varje svensk som själv kan bli kanonmat i andras intresse.
    Vi andra fredsvänner jobbar vidare för samtal när det bökar i världen. Nej till NATO! Ja till FN och vår alliansfrihet.

Kommentarer är stängda.