Varför kastas Alternativa Nobelpriset ut ur riksdagen?

8fdf912c-614d-4549-81d3-994cf224b7b4

– Riksdagen är ingen konferensanläggning för externa aktörer, säger talmannen Urban Ahlin (bilden) – och kastar ut Alternativa Nobelpriset ur riksdagen.

”Lokalbrist” kallar riksdagens talman Urban Ahlin det för när Alternativa Nobelpriset kastas ut ur riksdagen. En tradition som levt 35 år skrotas när prisutdelningen inte får ske i riksdagens lokaler.

I en kommentar från Right Livelihood Award påpekar man att salen där prisutdelningen brukar äga rum står tom största delen av tiden. Detta gäller särskilt måndagar och fredag, då utdelningen traditionsenligt har ägt rum.

Ett annat pris har också delats ut i Riksdagens andrakammarsal, där senaste Olof Palmepriset 2015 gavs till Gideon Levy och Mitri Raheb fick 2015 års pris. Kommer också Palmepriset att sparkas ut ur riksdagen?

I båda fallen handlar det om pris som uppmärksammar avgörande demokratiinsatser, pris som står i samklang med grundläggande demokratiska och människorättsvärderingar. För pristagarna har det förstås varit en viktig markering att priset delas ut just i riksdagen – och för Sverige har det visat att priserna är något som från svensk sida är väsentliga, något vi är stolta över.

– Riksdagen är ingen konferensanläggning för externa aktörer, säger Urban Ahlin, som står bakom beslutet, till SVT.

Vilken fundamental okänslighet.

Det ligger nära till hands att misstänka att yttre påtryckningar kan ligga bakom Ahlins besynnerliga uttalande. Reaktionerna från USA:s sida var våldsamt negativa när visselblåsaren Edgar Snowden fick priset häromåret.

Ändå har jag svårt att tro att Urban Ahlin skulle ha fattat beslutet för att blidka USA och distansera Sverige från priset till Snowden, det vore ju bara alltför pinsamt. Men hans formulering om ”konferensanläggning för externa aktörer” gör honom inte trovärdig. Varken Alternativa Nobelpriset eller Olof Palme-priset delas ut av ”externa aktörer” vilka som helst.

14 riksdagsledamöter från sju partier protesterar mot beslutet på SvD Brännpunkt. De kräver att beslutet ändras av riksdagsstyrelsen på mötet den 8 juni.