Är vården en vara?

ID-100423060

När regionpolitikerna bjöds in till samtal med akutmottagningens personal i Helsingborg i februari blev de utbuade. Vad har hänt sedan dess?

Vi är numera mindre medborgare i ett samhälle och mera varor på en marknad. Sjukvården producerar vårdprodukter som vi konsumerar, ett brutet ben eller ett hjärtstopp ökar omsättningen. När din höft opereras är du konsument som förbrukar en vara. Varje nyfött barn bidrar till ”profiten” – om det finns några barnmorskor vid löpande bandet. Varje stroke är lönsam – oavsett om patienten överlever eller inte.

Är det så illa? När jag följer de återkommande kriserna vid Helsingborgs lasarett är det lätt att få den uppfattningen, att vårdens kvalitet är underordnad kortsiktig kostnadskontroll.

Men varje kris medför ökade kostnader för vården, en kris i sig är alltså direkt olönsam.

Om nästan alla barnmorskorna vid Helsingborgs lasarett säger upp sig blir det en dyrbar affär för vårdutföraren. Man kan möjligen ”lösa” situationen genom inhyrda barnmorskor. Men det kostar. För de anställda, för barnaföderskorna – och för skattebetalarna.

I Helsingborgs Dagblad intervjuas Yvonne Augustin (S), ordförande för Sjukvårdsnämnd Sund, med ansvar över Helsingborgs lasarett. Hon är bekymrad.

– Nej, vi behöver en skattehöjning. Verksamheterna har sparat och effektiviserat under så många år. Jag tycker inte det är fel att titta över arbetssätt, men det finns en gräns. Man kan inte låta utarbetad personalen springa hur fort som helst.

Annette Linander (C) är 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund. Hon tror inte att skattehöjningar är en lösning.

– Där finns strukturella problem i hela Skånes sjukvårdssystem. Att stoppa in pengar i svarta hål kommer inte att lösa problemet.

Men varför är det så att Skåne har lägst landstingsskatt i hela landet??

Om inte pengar och för låga skatter är problemet hur kan då krisen bara pågå och få så orimliga konsekvenser. Måste inte politikerna omgående kunna garantera kortsiktiga lösningar? För att i ett andra steg bygga en långsiktigt hållbar organisation, för de anställdas bästa och för att de som blir sjuka ska känna sig trygga i vården?!

43 personer väntade i måndags hela natten på akuten i Helsingborg utan att få någon behandling. Det tyder på total inkompetens hos ansvariga politiker och hos sjukvårdsadministratörer, ovärdigt ett välfärdssamhälle och en skymf mot svaga grupper.

När regionpolitikerna bjöds in till samtal med akutmottagningens personal i februari blev de utbuade för att ha börjat käbblat om skatterna, i stället för att komma överens om en långsiktig lösning, skriver HD.