Behandla tiggarna som medmänniskor

3476428_2048_1152
Det är en skam för Sverige om de s k EU-migranterna, oftast romer från Rumänien,  bemöts med kränkningar och hatbrott. Fattigdom är inget brott.

Kommissionen mot antiziganism, som på fredagen presenterade en ny rapport, har särskilt granskat bemötandet av de s k ”EU-migranterna”, oftast romer från Rumänien. Man har upprättat nära kontakter med frivilliga organisationer som verkar för medmänsklig behandling av denna grupp av romer.
En uppgift för kommissionen är att verka för att romers rättigheter inte kränks och påtala behovet av åtgärder mot de hatbrott som drabbar dem, inte minst de romer som tvingas tigga för sin försörjning.
Kommissionen har riktat uppmaningar till beslutsfattarna:
• Upphör med brutala avhysningar.
• Erbjud alternativa boenden – enkla men acceptabla ”tak över huvudet”.
• Ge EU-migranterna samma rätt till akut sjukvård som de papperslösa.
• Uppmuntra polisen att ta hotbilden mot migranterna på större allvar.
De rumänska romer som tigger i Sverige hör till de fattigaste i Europa. De har kommit hit därför att förhållandena i hemlandet är miserabla. Det är en skam för Sverige om de bemöts med kränkningar och hatbrott. Fattigdom är inget brott.
Hur förhåller sig Helsingborgs stad? Inga brutala avhysningar, vad jag vet, men inte heller alternativa boenden. Tar polisen hotbilden på allvar? Och hur är det med rätten till akut sjukvård?