Stöd till kulturjournalistik

k-tidskrifter-omslag

Med en essäfond på en miljon går Västra Götaland i spetsen för en ny kulturpolitik, med syftet att skapa ett slags regionalt public-service-stöd till kulturtidskrifter.

Vid årsskiftet var riksdagens bedrövligt ryggradslösa kulturutskott med moderaten Per Bill som ordförande på god väg att slå sönder utgivningen av kulturtidskrifter i Sverige, genom indraget tidskriftsstöd.  Efter starka protester stoppades det absurda och pinsamma förslaget.

Kulturjournalistiken och den fördjupade essäistiken är utsatta när dagstidningarnas kultursidor blir allt färre och kulturtidskrifternas svaga ekonomi inte förslår till rimliga arvoden. Ett aktuellt exempel är sammanslagningen av Helsingborgs Dagblads och Sydsvenskans kulturredaktioner.

Nu går Västra Götalandsregionen i spetsen för att motverka den dystra utvecklingen.  Regionen har beslutat att inrätta en tvåårig essäfond på sammanlagt 1 miljon kronor för att stödja essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik, skriver Dagens Nyheter.

En kulturskribent kan få ett maximalt förhandsstöd på 50 000 kronor för att skriva en essä som sedan kan bli publicerad i en kulturtidskrift. Upp till 40 sådana förhandsstöd kan delas ut, med Nätverkstan i Göteborg som administratör.

– Den stora demokratiska ­frågan är krisen för den kvalificerade journalistiken och det fördjupande offentliga samtalet i den här tiden av dramatiska mediala omvandlingar, säger idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson, ordförande för Nätverkstan.

Poeten och kritikern Magnus William-Olsson presenterade förra helgen en annan idé. Han menade  att biblioteken borde inrätta kritikertjänster, eftersom den fria pressen inte längre räcker till som plattform för litteraturkritiken:

– När marknaden så till den grad förlorat förmågan att värdera, måste samhället träda in och försvara medborgarnas intresse”, skrev han i SvD Kultur.

”En av vår tids största frågor och strider gäller offentlighetens vara i det postdigitala samhället. I den spelar litteraturen en huvudroll. För detta kan politiken inte längre undandra sig ansvar.”

Båda idéerna är kreativa och viktiga försök att motverka en otroligt dyster utveckling för kulturjournalistiken. Jag hoppas att fler regioner – som Skåneregionen – följer efter Västra Götaland.