”Skyldighet att ligga hos korna i stallet varje natt …”

Städjebevis - statare

För dryga seklet sedan fick en statare i Svalöv 270 kronor i årslön, med skyldighet att ligga i stallet hos korna varje natt.

På en bänk på Kullagatan i Helsingborg slår jag mig ner tillsammans med vännen Roland Nilsson, tidigare lärare och rektor på LO-skolan Örenäs. Han berättar om ett ”Städjebevis”, som han funnit, ett kontrakt mellan stataren Sven Lönn och dennes husbonde A Jönsson, undertecknat i Svalöf i juni 1905, bevittnat av bokhållare Olsson och ladufogde Månsson.

Sven Lönn får tjänst på Svalöfsgård hos lantbrukare Jönsson som förste ryktare under ett års tid, heter det i Städjebeviset.

Lönen utbetalas kontant och är årligen 270 kronor och ytterligare 40 kronor med villkor att under året ej ”tillhöra eller understödja någon fackförening”.

270 kronor 1905 motsvarar nu 14 240 kronor, eller en månadslön på knappt 1200 kronor.

Till det kommer ”staten”: 800 kg råg, 400 kg korn, 800 sträckfarmar potatisland, 50 hl torv, 800 kg stenkol, 3 liter mjölk per dag.

Ytterligare åtaganden tillkommer. Korna måste ses till och vaktas:

”Skyldighet att ligga i stallet varje natt eller om så påfordras ute när djuren äro på bete.”

Så såg det svenska klassamhället ut för lite drygt ett sekel sedan.

Det var både hungerdemonstrationer och rösträttsdemonstrationer i Helsingborg på den tiden när halva Sveriges befolkning tvingades att emigrera. Insamlingar skedde i sydamerikanska länder till de fattiga svenskarna, berättar Roland.

Svenska Arbetsgivareföreningen bildades 1902 efter rösträttsdemonstrationerna. SAF:s ordförande tog två år senare initiativ att bilda det parti som numera heter nya moderaterna.

Fotnot: Nya Kultur-Sören gör med detta inlägg några veckors uppehåll, men återkommer under senare delen av september.