Barns liv riskeras när vården havererar

gustav

”Vi barnläkare i Helsingborg är extremt oroliga för att sjuka barn kommer att ta skada eller dö efter att våra kompetenta sjuksköterskor lämnar oss den 23 december”, skrev barnläkare Malena Modig i en HD-chatt för en vecka sedan.

Kriserna för sjukvården i Helsingborg och Region Skåne har avlöst varandra under senare år. Nu handlar det om förlossnings- och barnsjukvården.

Den 23 december slutar 29 barnsjuksköterskor på barn- och neonatalavdelningarna i Helsingborg. I Malmö har de flesta barnmorskor som jobbar natt sagt upp sig och slutar i januari. Och på lasarettet i Lund har barn- och ungdomsmedicinska avdelningen 62 bara fem av 18 möjliga vårdplatser öppna på grund av sjuksköterskebrist.

I en HD-chatt för en vecka sedan var många oroliga för allt från stängd barnakut, utsliten personal till risker för de för tidigt födda barnen.

På en fråga om patientsäkerheten svarade Björn Zackrisson, förvaltningschef för Skånevård Sund att ”vi kommer att göra allt vi kan för att begränsa påverkan på patientsäkerheten som följer av denna massuppsägning”. Som om felet enbart låg hos de långvarigt missnöjda sjuksköterskor som sagt upp sig.

Av svaret framgår att patientsäkerheten för sjuka barn inte kan garanteras, att sjuka barn kommer att fara illa.

I chatten skriver barnläkare Malena Modig tydligt och rakt på sak:

Vi barnläkare i Helsingborg är extremt oroliga för att sjuka barn kommer att ta skada eller dö efter att våra kompetenta sjuksköterskor lämnar oss den 23 december. Som primärjour blir det jag som får bära det medicinska ansvaret när det händer. Förutsätter ni att vi läkare ska jobba vidare efter den 23e december under de premisserna? Det kommer att bli många läkare som vägrar se på när barn utsätts för livshotande risker till följd av ledningens och politikers beslut. Ni är ansvariga för era beslut och bör hållas personligt ansvariga för konsekvenserna. Var är konsekvensanalyserna?”

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) riktade redan i somras skarp kritik mot Helsingborgs lasarett och konstaterade ”att Region Skåne inte har kunnat upprätthålla patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett.”

Då handlade det bland annat om att ”medelvårdtiden på akutmottagningen är fortsatt orimligt lång. I genomsnitt hittills 2016 har patienter vårdats 23 timmar på akutmottagningen innan de lagts in på en vårdavdelning.”

Nu är det alltså barnens hälsa och liv som riskeras när politiker och chefer inom vården prioriterar att Skåne ska ha Sveriges lägsta sjukvårdsskatt vilket är en orsak till en en sjukvård i fritt fall. Det är lätt att hålla med en upprörd barnmorska i chatten:

”Politiker och chefer! Hur kan det vara så att det är mer okej att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag (kostar mångdubbelt mer) än att möta sin egen vårdpersonal och göra vad ni kan för att det ska fungera?”

Nu kommer sjuka barn att ofta vårdas hemma eller transporteras kors och tvärs i ambulans över Skåne till det sjukhus som råkar ha kapacitet över, om något. Politiker och sjukhusledning bär ett stort ansvar för att inte genom outtröttliga samtal och lyhörda organisationsförändringar skapa en fungerande vård för personal och patienter.