Ska Sverige vara med i Trumps Nato?

bomba-skiten-ur-is

Kommer Sverige att kunna gå med i Nato när Trump är USA:s president? Ska Sverige delta i Trumps krig??

Många befinner sig i chock efter natten då Donald Trump valdes till USA:s president. Vad var det som hände? Kan det jämföras med 1933 när Hitler kom till makten i allmänna val i Tyskland? Kanske inte. Trump påminner mer om Berlusconi än om Hitler.

Kommer hans rasistiska retorik att översättas i politisk praktik? Kommer 11 miljoner papperslösa att sparkas ut ur USA? Kommer det att bli inreseförbud för alla muslimer? I så fall kan vi tala om ”en amerikansk fascism”. Vad händer med miljöavtalet? Och hur ska Trumps aningslösa hållning till kärnvapen tolkas?

Ur svenskt perspektiv finns det kanske mitt i allt elände en positiv aspekt. Kommer Sverige att kunna gå med i Nato med Donald Trump som USA:s president?

Borgerliga partier har uttalat ambitionen att om så behövs med enkel riksdagsmajoritet ansluta Sverige till Nato under nästa mandatperiod, trots att det finns en klar folklig majoritet mot något sådant. Frågan om Natomedlemskap kan bli en valfråga 2018.

Militäralliansen Nato bygger ytterst på amerikansk militärmakt och på möjligheten att använda kärnvapen. Enligt femte paragrafen i Natostadgan förpliktigar sig alla länder att försvara andra angripna Natoländer.

Som Natoland måste Sverige avtalsenligt delta i Trumps krig när Nato är involverat. Ska svenska soldater kommenderas ut för att ”bomba skiten ur IS”?

Trumps aggressiva yttranden skrämmer, liksom hans brist på erfarenhet av politiskt ledarskap och hans upprepade uttalanden om att ”varför ska vi inte använda kärnvapen när vi nu har dem?”

Vi vet inte vad Donald Trump av allt det han spytt ur sig kommer att materialisera i politisk handling, bara att han som person är oförutsägbar, aggressiv med kort stubin. Hur kommer Trump att agera i krislägen? Ingen vet.

Från svenskt håll borde det vara självklart att inte i något militärt avseende bli beroende av denne arrogante och aggressive populist. Om det kan bidra till att Sverige förblir utanför Nato vore allt vunnet.

Sverige bör fortsätta sin 200-åriga tradition som militärt alliansfritt.

En reaktion på ”Ska Sverige vara med i Trumps Nato?”

  1. Spektaklet är över. Näst intill varannan amerikansk medborgade struntade i saken. Sug på den demokratikaramellen. Svenska besserwisser som förutsåg en seger för den väldokumenterade krigshetsaren Clinton kliar sig i huvudet och lägger upp en ny taktik för att få oss läsare och tittare att tänka i de rätta banorna. ”Trump och Putin är bästa vänner” får vi veta.
    Att Trump är kritisk till USA:s kostsamma Natoengagemang kan få Natomotståndare att klappa i händerna …men vad syftar denna gaphals på är en annan fråga. Att studera 30-talet i Tyskland innan 1933, då nazisterna helt tog makten är varken fel eller ointressant i detta läge.

Kommentarer inaktiverade.