Positiva förväntningar på António Guterres

FN:s nye generalsekreterare, den katolske vänstersocialisten António Guterres, vill göra 2017 till ett fredens år.

FN:s nye generalsekreterare António Guterres tillträdde sitt ämbete på nyårsdagen. Den portugisiske socialisten hyllas i en artikel i brittiska The Guardian, som väcker positiva förväntningar under rubriken ”Kommer António Guterres att bli den bäste generalsekreterare FN någonsin har haft?”. Texten är skriven av två erfarna Guardianjournalister, Angelique Chrisafis och Julian Borger.

Den 67-årige Guterres växte upp i det fascistiska Portugal och blev politiskt aktiv under nejlikerevolutionen 1974, som gjorde slut på 48 år av diktatur i landet. 27 år gammal blev han 1976  parlamentsledamot för Partido Socialista och 1995 landets premiärminister.

Guterres avgick 2002 sedan hans minoritetsregering haft problem. Sedan han lämnat politiken gjorde han något ovanligt för en person i hans ställning, skriver The Guardian. Flera gånger i veckan besökte han slumområden i Lissabons ytterområden för att undervisa barn där i matematik.

Inga journalister tilläts följa med honom till dessa lektioner, som han genomförde av personliga skäl och inte som politisk show.

Guterres är i dag 67 år. Hans katolska tro har spelat en viktig roll för honom och påverkat hans ideologiska hållning som vänster-socialdemokrat. Han har beskrivits som en god talare inriktad på humanism och social politik. Från 2005 till 2015 har han varit högkommissionär för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).

I ett tal på nyårsdagen (se filmen här under) uppmanade Guterres till enighet och samförstånd:

– På min första dag som generalsekreterare för Förenta nationerna är det en fråga som tynger mig särskilt: Hur kan vi hjälpa de miljontals människor som är drabbade av konflikter, som lider svårt i krig utan något slut i sikte? Denna nyårsdag ber jag er alla att sluta upp med mig bakom en gemensam nyårsresolution. Låt oss sätta freden först. Låt oss göra 2017 till ett år då vi alla – medborgare, regeringar, ledare – strävar efter att övervinna våra olikheter.

Kommer Guterres att kunna bidra till att ge FN en mera tydlig bild i världspolitiken vore det ett ljustecken i en tid med många orostecken. Kanske kan det också bidra till att Sverige återgår till en tidigare under lång tid så starkt FN-orienterad utrikespolitik?