Frän kritik mot utvisningarna till Afghanistan

Svenska Afghanistankommitténs tidning Afghanistan-nytt ägnar en stor del av förra årets sista nummer (4/2016) till frän kritik av den svenska flyktingpolitiken.

Sverige har sedan 2002 deltagit i kriget i Afghanistan med militär personal i Nato-ledda Resolute Support Mission (RSM). Insatsen har saknat ett legalt FN-mandat, mål och tidsplan och har genomförts under Natos kommando.

Till följd av kriget tvingades över en halv miljoner afghaner under enbart 2016 fly från sina hem, varav en tredjedel under enbart oktober, till följd av hårda strider mellan Nato-stödda regeringstrupper och rebelliska grupper. Mer än hälften av de som tvingats fly är barn under 18 år.

Afghanistankännaren Lars-Gunnar Liljestrand menar att …

”… det är hög tid att en gång för alla avsluta Sveriges deltagande i detta katastrofala krig utan slut. Sverige skall inte fortsätta kriga för USA:s egenintressen.”

Men den 14 december beslöt riksdagen med 257 röster mot 63 att förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan med 50  rådgivare i landet under 2017. Bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade emot. Regeringen kunde inte säga när insatsen kommer att avslutas i ett krig utan slut.

Liljestrand kallar det sedan 2001 pågående kriget för det ”femte Afghanistankriget. Storbritannien genomförde tre, sedan kom Sovjetunionen och nu USA.  Offren är den afghanska befolkningen och Sverige är medskyldigt till ett blodigt krig.

Under åren 2008–2012 utkämpades de mest intensiva striderna i de norra provinserna, främst i Balkh, där Sverige hade huvudansvaret. Även svenska Isaf genomförde targeted killings i en skala som aldrig tidigare förekommit i Balkh-provinsen.

Svenska Afghanistankommittén, SAK, har i över 35 år arbetat i landet under helt andra förutsättningar än Isaf och gjort starkt positiva insatser i civilsamhället, i form av särskilt skolor och sjukvårdsinrättningar.

SAK:s tidning Afghanistan-nytt, ägnar en stor del av förra årets sista nummer (4/2016) till frän kritik av den svenska flyktingpolitiken. Samförståndsavtalet mellan Sverige och Afghanistan syftar till att göra det möjligt att snabbare utvisa afghaner som har fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Men inga afghanska myndigheter kan garantera säkerheten för de som återsänds. Och Afghanistan saknar kapacitet att ta emot väldigt många medborgare på kort tid.

”Det finns ingen myndighet som har kapacitet att garantera säkerheten för dem som återvänder”, säger Afghanistanexperten Anders Fänge, styrelseledamot i SAK, till tidningen. Han pekar de faror som möter de utvisade direkt på flygplatsen i Kabul:

”När de väl kommer ut från flygplatsen finns det stor risk att de rekryteras av den nationella armén, av väpnade upprorsgrupper som talibaner – eller blir kriminella.”