Gud bevare Public Service från sju tidningsmoguler

Sju mediemoguler vill inskränka Public Service möjligheter. De använder stora ord, som mångfald och demokrati, men talar bara i eget intresse. SVT och SR är  i dag mer än någonsin nödvändiga för en fungerande demokrati.

Sju vd:ar i mediebranschen går i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet till frän attack mot Public Service. Man vill inskränka Public Services-institutionernas  möjligheter för att skapa ”sund konkurrens och mångfald”.

Public services uppdrag  ”bör ske utifrån ett allmännyttigt behov som inte uppfylls eller kan antas uppfyllas av andra medie­bolag”, heter det.

Alltså SVT ska fylla i och sända sånt som TV3 och TV4 eller TV Aftonbladet inte är intresserade av. Som om de kommersiella TV-kanalerna, sådana de ser ut i dag, har mycket med demokrati att göra, med nuvarande nivå och kvalitet på redaktionella ambitioner eller ton och längd i annonsinslagen.

De sju direktörerna skriver vidare:

”Det är ohållbart att public service-bolagen ska få konkurrera hur de vill. Om så sker riskerar privata medieföretag att konkurreras ut och i förläng­ningen kan vi få en situation där offentligt finansierade bolag helt dominerar medielandskapet, i nära växelspel med de globala jättarna. Det skulle slå hårt mot mångfalden av röster i svensk journalistik.”

De sju direktörerna talar i eget intresse. Man använder stora ord som demokrati och mångfald – i en text som på alla vis är ett slag under bältet mot SVT och SR, som i dag mer än någonsin är nödvändiga för en fungerande demokrati.

Angreppet kommer bara någon dag efter det att Donald Trump i sin budget mer eller mindre fullständigt krossat den amerikanska offentligfinansierade radion. Det är förstås en tillfällighet. Men texten är skriven i samma unkna anda.

Dagstidningarnas roll i Sverige har varit och är fortfarande central. Men deras traditionella affärsmodell med intäkter från prenumeranter och annonsörer har slagits sönder av den tekniska utvecklingen.

I det läget är både SR, SVT och Utbildningsradion viktigare än någonsin. De sju mediemogulernas angrepp på institutionerna blir ett angrepp på demokratin.

Vi måste värna om Public Service, mer än någonsin tidigare, om inte medieskuggan ytterligare ska fördunkla Sverige.

Däremot kan broar och samarbete mellan Public Service och traditionella medier skapa nya och bättre villkor för mikrojournalistik i kommuner och regioner där gamla tiders lokalredaktioner för länge sedan gått upp i rök.

Fotnot: De sju tidningsdirektörerna är: Per Bowallius, Mittmedia, Tomas Franzén, Bonnier, Raoul Grünthal, Schibsted Sverige, Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige, Anders Jensen, MTG Sverige, Staffan Rosell, Bauer Media, Bodil Ericsson Torp, Aller Media.

PS: För ett år sedan ville en av de sju, Bauer medias Staffan Rosell, att P# skulle privatiseras, därför att ST:s marknadsandel av radiolyssnandet var 75 procent.

Bauer skrev då: ”En försäljning av P3 skulle också skapa en bättre balans mellan de kommersiella aktörerna och Sveriges Radio vilket skulle ge hela radiobranschen ett lyft.”

Bauer Media Group har sitt huvudkontor i Hamburg och ägs till 85 % av den 40-åriga dollarmiljardären och affärskvinnan Yvonne Bauer. Företagets värde uppskattas till bortåt 25 miljarder kronor. Bauer ville privatisera och ta över P3:s lyssnare för att stärka Bauers positioner på den svenska marknaden.

Det får han väl vilja. Men det har ingenting med demokrati eller mångfald att göra, det är snarare ett hot mot demokratin och ska inte finansieras med skatte- eller licensmedel.

Läs mer här i min blogg från maj 2016.

En reaktion på ”Gud bevare Public Service från sju tidningsmoguler”

  1. Just så. Jag tittar nästan uteslutande på TV1, TV2, Kunskapskanalen och TV24. Lyssnar mest på P1 och P2. Men ett och annat guldkorn kan man hitta i de andra kanalerna.

Kommentarer är stängda.