Myter om flyktingar och kriminalitet

Nya undersökningar från Brå visar att det inte går att tala om ökad kriminalitet eller ökat dödligt våld som en följd av Sveriges flyktingmottagande. 

”Brotten ökar inte i flyktingkommuner”, skriver Dagens Samhälle (30 mars 2017). Tidningen har granskat statistik sammanställd av Brå, Brottsförebyggande rådet, med särskilt fokus på de kommuner som tagit emot många flyktingar.

De kommuner som tagit emot flest flyktingar under 2015 och 2016 är bland andra Avesta, Filipstad, Hultsfred, Hylte, Lessebo, Markaryd, Åmål och Östra Göinge.

Dagens Samhälle har analyserat Brås kommunstatistik över anmälda brott 2016 med särskilt fokus på de kommuner som tagit emot många flyktingar.

Har dessa kommuner drabbats av ökad brottslighet?, frågar sig tidningens reporter Jens Finnäs. ”Det korta svaret är nej.”

”I de 20 kommuner som tog emot flest flyktingar per invånare 2015 och 2016 var antalet brottsanmälningar i fjol något lägre än snittet i samma kommuner sedan år 2000. I hela landet var antalet högre än tidigare.”

SVT återger annan ny statistik från Brå och konstaterar att antalet dödsskjutningar minskat i Sverige om man jämför 2016 (106 fall av dödligt våld) med året 2015 (112 fall).  Av dessa fall användes skjutvapen 2016 i 28 procent av mot 29 procent året tidigare.

I båda de här nämnda undersökningarna visar det sig tydligt att det inte går att tala om ökad kriminalitet eller ökat dödligt våld som en följd av Sveriges flyktingmottagande.

3 reaktioner på ”Myter om flyktingar och kriminalitet”

  1. Jag kan inte annat än instämma i den bedömning generaldirektören Jan Andersson i Brå gjorde i förordet till 2005 års rapport:

    ”Om den registrerade brottsligheten visar sig vara påfallande hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.”
    Så borde vi göra, oavsett egen uppfattning, istället för att tala om myter.

    1. LHGL, om du läser den statistik som låg till grund för min text så framgår det av den att brottsligheten i de kommuner som tagit mot flest flyktingar i Sverige inte har ökat. Det tål att tänka på.

      1. Jag har inget emot den statistik du refererar tii. Den är helt korrekt. Vilket är glädjande. Vad jag menar är att alla myter kring invandring, borde bemötas på samma vederhäftiga sätt. Och inte med argument som speglar ens eget tyckande.

Kommentarer är stängda.